รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 029 / 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการเรียกลำดับสำรอง รอบ1 และ รอบ 2 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยา

โพสโดย chaivat
5/18/2022 3:48:53 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง