ประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพร้อมบุญวันที่ 14 พ.ค 65 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ณ ห้องประชุมฉัตรทัณต์ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น โดยมีดร.ภัทรานิษฐ์ พุฒิเรืองศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/16/2022 2:48:53 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง