"สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง
"สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคงสุดท้าย-ท้ายสุด” ทุนการศึกษา 📌
"สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง
✅ สำหรับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. รับสิทธิ์ทุนฯ 𝟴,𝟬𝟬𝟬 บาท:คน*
✅ สำหรับผู้จบ ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2 รับสิทธิ์ทุนฯ 𝟰,𝟬𝟬𝟬 บาท:คน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

📌สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 พฤษภาคม 65 นี้เท่านั้น ‼️
📍 ลิ้งค์สมัครเรียน
https://www.cas.ac.th/form.asp?idx=101


โพสโดย chaivat
5/10/2022 12:40:01 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง