นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 2เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ขอเชิญคณาจารย์นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 2 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยไร้ขอบเขต: สูตรไขว้ในการเรียนรู้และ
การปรับเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา” โดย ดร.โจเซ่ เปาโล แคมพอส อธิการบดีมหาวิทยาลัย Emilio Aguindo College, ประเทศ Philippine และการเสวนา “ถอดบทเรียน Best Practice E-PLC ทางรอดคุณภาพการศึกษาไทย” ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.40น เป็นต้นไป

🔺สมัครลงทะเบียนบทความและแนบหลักฐานการชำระเงินได้ที่
https://forms.gle/1o4kce9o3Vfam7FL9

🔺ลงทะเบียนขำระเงิน
https://forms.gle/42Botq1vfnzqYyHg7

🔺สามารถติดตามเพจ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
https://www.facebook.com/EDandLBA/ ดูน้อยลง

 

 

เผยแพร่โดย Uttaranakorn P. Punnipa


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/21/2022 10:56:08 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง