ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียThe University Sports Board of Thailand - 📣🎉พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 🎉🎉
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 🗓️ระหว่างวันที่ 3-12 เมษายน 2565 📌ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสนามฟุตบอล อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ของนิสิต นักศึกษา
โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกิจกรรมด้านกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักให้อภัย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันการอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น
จำนวน 24 สถาบัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1
ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเงินรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน และเทคนิคกีฬา กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก

https://www.cmthainews.com/archives/21909

 


ผลการแข่งขันมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล และเงินรางวัล จำนวน 500,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล จำนวน 300,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วม จำนวน 2 ทีม จะได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล ทีมละ 100,000 บาท

 

รวมเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต #USBT #กกมท #TheUniversitySportsBoardOfThailand #คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 💘      

 

 

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/14/2022 10:19:00 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง