ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 (ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565) ได้ scan กรอกข้อมูลแจ้งการเข้าร่วมผ่าน QR นี้

 

 

Click
แบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาบัตร 

 

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 18 ประจำปีพุทธศักราช 2565


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/9/2022 10:41:56 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง