ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 !!!📣📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8)
 
📌รายละเอียดประกาศ : https://drive.google.com/drive/folders/1GTLWa8NoJ8biWWVAyTlCjMOdJArxAG_c?usp=sharing
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎สำนักบัณฑิตศึกษา 043246536 ต่อ 625 /0973038383
☎คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 043246536 ต่อ 619
📍Line : @vov3675t
 
 
 

โพสโดย สำนักบัณฑิตศึกษา
1/23/2022 2:13:22 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
grad@cas.ac.th
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง