ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565📣📌ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 8) ปีการศึกษา 2565 ‼️
 
รายละเอียดและประกาศ : https://drive.google.com/drive/folders/1LDXZRDpBIFc8vTfAZUeuYQdG0T5JkH8E?usp=sharing
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 043246536 ต่อ 619
สำนักบัณฑิตศึกษา 043246536 ต่อ 625
Line : @vov3675t
 
 

โพสโดย สำนักบัณฑิตศึกษา
1/13/2022 3:16:32 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
grad@cas.ac.th
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง