หลวงตาบุญชื่น นำสาธุชนทำวัตรเย็น
12/1/65 18.00 น. หลวงตาบุญชื่น นำสาธุชนทำวัตรเย็น สวดมนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ.พล จ.ขอนแก่น


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/12/2022 10:38:37 PM

เว็บไซต์
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง