ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการสมัครสอบ :
📍📍แบบฟอร์มการสมัครสอบ : https://forms.gle/EdfwWpwrxw8mjMzT9
📞📞สอบถามเพิ่มเติม
✅สำนักบัณฑิตศึกษา 043-246536 ต่อ 625 / 0973038383
Line ID : @vov3675t


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง