บริษัท CP และ สามล้อไทย เชิญท่านอธิการบดีประชุมสานต่อ ด้านเครือข่าย
บริษัท CP และ สามล้อไทย เชิญท่านอธิการบดีประชุมสานต่อ ด้านเครือข่ายร่วมกัน
วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 15.00 น.
ห้องประชุม 1204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/28/2021 10:42:22 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง