การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยเงินรางวัลรายการ "เมืองไทยประกันภัย"Women's Festival 2021
การแข่งขันฟุตบอล⚽️ 👧🏻ชิงถ้วย🏆เงินรางวัล รายการ "เมืองไทยประกันภัย"Women's Festival 2021 ระหว่างวันที่ 18-19 ธค.64 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโพสโดย chaivat
12/18/2021 3:46:18 PM

เว็บไซต์ www.
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง