ร่วมต้อนรับคุณสิริพรจังตระกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 2 ธ.ค. 64  เวลา 16.30  น.
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
พร้อมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ร่วมต้อนรับ  คุณสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
และมอบกระเช้าวาระปีใหม่วันที่ 2 ธ.ค. 64  เวลา 16.30  น.
วันที่ 2 ธ.ค. 64  เวลา 16.30  น.
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
พร้อมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ร่วมต้อนรับ  คุณสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
และมอบกระเช้าวาระปีใหม่


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง