ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ
3 ธันวาคม 2564 📌
ท่าน ผศ.ดร กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบหมายให้ ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย Nattapat Suprasertkarnkit


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง