รคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร Intensive Program
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 📌
คณาจารย์และบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร Intensive Program ในงานประชุมคณะผู้บริหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า จำกัดมหาชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท โฮเตล จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย Nattapat Suprasertkarnkit


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/1/2021 2:42:16 PM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง