ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ✅
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 4/2564
ณ ห้องประชุมวิทยา- นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/27/2021 10:02:18 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง