คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และนักศึกษารณรงค์

วันที่ 22 พ.ย. 2564 📌
คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และนักศึกษารณรงค์ ออกบริการสังคม เพื่อเป็นประตูเปิดสู่การแนะแนวการศึกษา 65 
ATK Screening โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนและครู 400 กว่าคน
เป็นการเตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน 
ชุด PPE ของครู และนักศึกษา สนับสนุนจากกองหนุนเพื่อคนด่านหน้า ร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ✅✅


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/22/2021 3:51:47 PM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง