รับสมัครผู้จบ ม.6 และ ปวช. สนใจสมัครสอบชิงทุนเรียนตลอด 4 ปี(ปริญญาตรี)

รับสมัครผู้จบ ม.6 และ ปวช. สนใจสมัครสอบชิงทุนเรียนตลอด 4 ปี(ปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น

-ค่าสมัครสอบ 200 บาท
-สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการทุนฯ
-สอบสัมภาษณ์ผ่าน จ่าย2,900 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเรียนฟรีตลอด4ปี(สัมภาษณ์ไม่ผ่าน ไม่ต้องจ่าย)
-ในแต่ละชั้นปี เรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน(มีค่าตอบแทน พร้อมที่พักฟรี นักศึกษาจ่ายเองเฉพาะค่าน้ำ ไฟ)
-ฝึกงานที่ กทม.เป็นพนักงานเซเว่น
-เรียนจบ 4ปี บริษัทฯจะรับบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ติดต่อสอบถามได้ 088-571-0970 คุณอัญชลี เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ค่ะ ดูน้อยลง
 
 

คลิกสมัครสถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง