เข้าร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/17/2021 9:43:57 AM

เว็บไซต์
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง