ผอ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ อ.จิราพร เสียงเสนาะ เข้าชมรูปแบบโครงการ U2T

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ผอ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ อ.จิราพร เสียงเสนาะ เข้าชมรูปแบบโครงการ U2T Phase 1 และพบท่านรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย Pantamit Supkaewyod


โพสโดย chaivat
11/17/2021 9:36:14 AM

เว็บไซต์ www.
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง