CASUBI อบรมเทคนิคการยิง Facebook ADS

วันที่ 13 พ.ย.2564 📌
CASUBI อบรมเทคนิคการยิง Facebook ADS วิทยากรโดย อาจารย์ปรมินทร์ นวลอินทร์ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 ทางระบบ On-line และ On-site
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย Nattapat Suprasertkarnkit


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/15/2021 11:03:51 AM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง