วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ไปมอบของให้แก่ ศูนย์พักคอยหมู่บ้าน

วันที่ 13 พ.ย. 2564 📌
ท่านอธิการบดี ได้มอบหมายให้ 
อ.จุฑาทิพย์ ตันติพงศ์พีรเดช  
อ.สุพรรษา บังอร 
อ.สุวรรณี สลางสิงห์  
อ.สุวิมล แสนแก้ว 
อ.อภัสรา  ปัจจุทรา  
ในนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ไปมอบของให้แก่ ศูนย์พักคอยหมู่บ้าน บ้านกลาง ต.เมืองพล  อ.พล จ.ขอนแก่น 
เนื่องจากเป็นบ้านของ น.ส.วิภาวดี  จินกาง นักเรียนระดับปวช.1/2  สาขาการบัญชี ซึ่งนักเรียนตรวจพบเชื้อโควิด และผู้ปกครองต้องกักตัวที่บ้านเพื่อดูอาการ 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย Nattapat Suprasertkarnkit


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/15/2021 10:59:27 AM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง