การสร้าง Application สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Appsheet EP.4 พัฒนา Application

วัน พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 📌

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ✅
📌ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่าน การอบรม การสร้าง Application 💻 จัดโดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมกับบริษัทโกชอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผอ.สำนักอธิการบดีและทีมวิทยากรร่วมพิธีปิดการอบรม🙏 เชิญคุณครูเข้าร่วมอบรม '' การสร้าง Application สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Appsheet EP.4 พัฒนา Application สำหรับจัด Profile ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องเขียน CODE 💻📱
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
เวลา 09.00 - 16.00 น. ⏰✅

 

 

เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat 2 วัน โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/30/2021 9:57:32 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง