กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ระลึกถึงพระคุณบุพการี
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 📌

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ระลึกถึงพระคุณบุพการี 🙏

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์-วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 

ประมวลภาพทั้งหมดโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/30/2021 9:39:42 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง