ยินดีต้อนรับ ดร. อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 📌

ยินดีต้อนรับ ดร. อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และพร้อมคณะทีมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียของเราในวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 🙏

ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น

 

 

เผยแพร่โดย Nattapat Suprasertkarnkitโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/19/2021 11:04:26 AM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง