อบรม Workshop แผนธุรกิจโดนใจด้วย BMC15 ตุลาคม 2564 📌

อบรม Workshop แผนธุรกิจโดนใจด้วย BMC 

โดยมีวิทยากรพิเศษ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ 👩🏻‍🏫 

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI 

ให้คำแนะนำและแนะแนวทางกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

ณ ห้อง 541 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/15/2021 5:15:53 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง