พิธีถวายความรำลึก 🙏และเปิดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ

13 ตุลาคม 2564 อธิการบดี พร้อม คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีถวายความรำลึก 🙏และเปิดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ 

ศิษย์เก่าเทคโนพลฯ พบกับ บีจี-บัณฑิตเอเซีย ⚽️

 โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/14/2021 1:07:48 PM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง