ใบสั่งจองชุดครุย ปีการศึกษา 2563

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 18
***วิธีการสั่งจอง และการชำระเงินค่าจองชุดครุย (กรณีไม่ได้มาจองเองที่วิทยาลัย)***

 

 

 


1. สั่งจอง สแกน qr code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาศรีจันทร์ เลขบัญชี 437-1-42800-2 ชื่อบัญชี รายได้อื่นวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3. แนบหลักฐานใบเสร็จการชำระเงิน (ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564)
4. หากมีข้อสงสัย หรือยืนยันการจอง ติดต่อ ระหว่างเวลา 8.30 -17.00น. ที่นางสาวภรณ์วรัณต์ พรมบุญพันธ์ 080-2369615 หรือ สำนักกิจการนักศึกษา 043 246536-8 ต่อ (632)

 

 

ต้องการชมภาพสวยๆ คลิก 

 

ข้อมูลจาก
ผอ.สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง