ยินดีต้อนรับ คุณจักราวุธ สอนโกษา (ผอ.สพม.ขอนแก่น)

ยินดีต้อนรับ คุณจักราวุธ  สอนโกษา (ผอ.สพม.ขอนแก่น)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมคณะ

และนักศึกษาสูตรในวิชา HRM

 

ให้เกียรติมาบรรยายให้นักศึกษาป.โท 3

หลักสูตรในวิชา HRM  ทั้งในระบบ online และ onsite

 

โดยมี ท่านรองอธิการบดี รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย กล่าวต้อนรับ

และ ดร.สายัณห์  ผาน้อย ร่วมบรรยายพิเศษ

กับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/9/2021 2:15:19 PM

เว็บไซต์
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง