การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021

วันพุธที่6 ตุลาคม 2564 
การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021 ควบคู่กับวิชาการของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย มีท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และคณะอาจารย์ของแต่ละสาขาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การตัดสินคลิปของแต่ละสาขา ✍️โดยเป็นหัวข้อต่อจาก #INSIDEบัณฑิตเอเซีย คือ หัวข้อ #MYYESTERDAY
ณ ห้องประชุม พงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียวันพุธที่6 ตุลาคม 2564 

วันพุธที่6 ตุลาคม 2564 

การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021 ควบคู่กับวิชาการของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย มีท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และคณะอาจารย์ของแต่ละสาขาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การตัดสินคลิปของแต่ละสาขา ✍️โดยเป็นหัวข้อต่อจาก #INSIDEบัณฑิตเอเซีย คือ หัวข้อ #MYYESTERDAY

ณ ห้องประชุม พงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/8/2021 8:42:13 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง