วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - เทคโนพลฯ ร่วมช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม

อธิการบดี  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 ร่วมช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจ 

ณ พิพิธภัณฑ์ เทคโนพลฯโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/8/2021 8:35:08 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง