บัณฑิตเอเซีย ON TIKTOK 2021 การประกวดทำคลิปในแอปพลิเคชัน TIKTOK ควบคู่กับวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

บัณฑิตเอเซีย ON TIKTOK 2021 

การประกวดทำคลิปในแอปพลิเคชัน TIKTOK ควบคู่กับวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย มีท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และคณะอาจารย์ของแต่ละสาขาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การตัดสินคลิปของแต่ละสาขา 

ณ ห้องประชุม พงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 คลิก ประมวลภาพทั้งหมดโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/1/2021 9:18:49 AM

เว็บไซต์
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง