นักศึกษาชั้นปี 3 ปี 4 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดีๆ จาก สำนักงาน กลต.

นักศึกษาชั้นปี 3 ปี 4 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดีๆ จาก สำนักงาน กลต.

โครงการที่มีประโยชน์ต่อ : การวางแผนการเงินหลังจบการศึกษา

Life's Choice ชีวิตที่เราเลือกเอง

New Gen คนรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงิน

เริ่มต้นลงทุนง่ายๆ สไตล์ New Gen

พบกันวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมนี้ 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Online นะคะสถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง