วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียสามเณรร่วมกับผู้ปกครองร่วมเดินทางฉีดวัคซีน ณ ขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ตำรวจทางหลวงและคณาจารย์
ได้นิมนต์สามเณรร่วมกับผู้ปกครองเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ขอนแก่น
นำโดยท่านอธิการบดี  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์ 
และคณาจารย์ร่วมใส่บาตร ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลฯ

 

 

 

 

 

 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ขอขอบพระคุณ🙏

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

พญ.วนิดา  อุตรนคร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

และ มูลนิธิเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

 

 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ขอขอบพระคุณ🙏
นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
พญ.วนิดา  อุตรนคร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และ มูลนิธิเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/15/2021 11:26:37 AM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง