การเเข่งขัน Tiktok Clip Compettion

การเเข่งขัน Tiktok Clip Compettion
❤️ เพื่อนำองค์ความรู้จากการเรียนในสาขาวิชามาถ่ายทอดผ่าน App Tiktok
 
🟠 พร้อมรับของรางวัลและเกียรติบัตร โดยสามารถส่งชื่อนักศึกษามาที่ ✅ 
 


สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง