วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโครงการบวชฟรีมีกุศล วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2564

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลฯ
วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2564

 

 
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง