วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนักศึกษาที่สนใจ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกประสบการณ์กับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
☎️ 082-3028602 อ.เจี๊ยบ (หัวหน้าหลักสูตร)
 
 
 
 
ข้อมูลจาก
 Pk-ikq Phorswat


สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง