สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2Thank you CP ALL (part 2/2) #QualityCovid2021
สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2
"ครูขอชื่นชมและนับถือหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ของหนูๆ ทั้งหลาย และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความภาคภูมิใจที่ครูมีนั้นยังไม่เท่า ยังไม่มากเทียบเท่ากับผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่และญาติมิตร ที่รอคอยความสำเร็จอยู่ที่บ้าน"
🙏🏻 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ท่านให้ความไว้วางใจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอชื่นชมลูกศิษย์ ศิษย์เก่า ที่มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่
#พ้นภัยไปด้วยกัน #QualityCovid2021
#CPALL💚🧡
Thank you CP ALL (part 2/2) #QualityCovid2021
สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2
"ครูขอชื่นชมและนับถือหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ของหนูๆ ทั้งหลาย และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความภาคภูมิใจที่ครูมีนั้นยังไม่เท่า ยังไม่มากเทียบเท่ากับผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่และญาติมิตร ที่รอคอยความสำเร็จอยู่ที่บ้าน"
🙏🏻 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ท่านให้ความไว้วางใจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอชื่นชมลูกศิษย์ ศิษย์เก่า ที่มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่
#พ้นภัยไปด้วยกัน #QualityCovid2021
#CPALL💚🧡
 
 
เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat
 
 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/30/2021 11:30:34 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง