วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

2. มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้

4.มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง (ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี)

 

 

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมประวัติด้วยตนเอง

ที่คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ข้างล่างโรงยิม)

179/30 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-246536-8 ต่อ 299สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง