วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียพิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา

พิธีส่งตัวนักกีฬา #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา ไปฝึกซ้อมร่วมกับสโมสร Consadole Sapporo ประเทศญี่ปุ่น🇯🇵โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/29/2019 1:30:17 PM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง