ประกาศจากงานการเงิน


ประกาศจากงานการเงิน

  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อที่งานการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรฏาคม  2559  ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม  2559  นี้เท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2558  

 

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน ห้อง 1202 ชั้น 2


โพสโดย งานการเงิน
7/1/2016 1:56:33 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง