Cas International Seminar 2012 22-23Cas International Seminar 2012 22-23 September 2012 at College of Asian Scholars, Thailand

 

อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดร.กษม ชนะวงค์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ

จาก มิสเตอร์ ไมเคิล ลิม หัวข้อ "ภาวะผู้นำและการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

" พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มนศ.ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียพร้อม นศ.กลุ่มอาเซียน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ห้องวิทยา นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในวันอาทิตย์ที่23 กันยายน 2555 


โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/24/2012 9:05:47 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง