รวมข่าวเด่น

วิทยาลัยทั้งหมด

ไม่มีในฐานข้อมูล
จำนวน:
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวทั้งหมด
       


ฐานข้อมูลทั้งหมด
       วันที่ 11 ส.ค.-14 ก.ย. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน...ตอบ / อ่าน 20
       สัมมนาของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก...ตอบ / อ่าน 16
       ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 11
       คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์ ให้ปกปักษ์รักษาทุกๆท่านให้เจริญรุ่งเรือง...ตอบ / อ่าน 19
       โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สวทช....ตอบ / อ่าน 19
       การวิพากษ์แผนการจัดการเรียนการรู้ วงรอบที่ 1 การดำเนินกระบวนการ E-PLC...ตอบ / อ่าน 22
       Minimarathon Run for Health 2022 ต่อเนื่อง...ตอบ / อ่าน 42
       เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำร่วมสมัยกับโลกดิจิทัล"...ตอบ / อ่าน 22
       บรรยายพิเศษหัวข้อ ” ภาวะผู้นำในการวิจัยยุคใหม่ “...ตอบ / อ่าน 25
       Convention hall 3-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ...ตอบ / อ่าน 34
       พิธีการบายศรีสู่ขวัญ คณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่17...ตอบ / อ่าน 21
       ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย EAC ประเทศฟิลิปปินส์...ตอบ / อ่าน 21
       ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน...ตอบ / อ่าน 34
       โอกาสมาถึงแล้ว ❗️❗️ 📣 เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์ ...ตอบ / อ่าน 30
       ผู้แทนท่านอธิการบดีในฐานะประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอลของสมาคมฯให้การต้อนรับนายพงษ์เทพ มุสิเกตุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 23
       กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...ตอบ / อ่าน 41
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่เข้ารับทุนพัฒนาการศึกษา...ตอบ / อ่าน 28
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบและบรรยายในหัวข้อ เวลา โอกาสและ กัลยาณมิตร...ตอบ / อ่าน 27
       คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าอบรม WORKSHOP BMC...ตอบ / อ่าน 52
       พิธีบายศรีสู่ขวัญ รุ่นน้องปี1 สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ประจำปี 2565...ตอบ / อ่าน 32
       อบให้กับน้องๆที่โรงเรียนการศึกษาคนพิการทางสายตาขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 67
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ณ...ตอบ / อ่าน 29
       เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ เพื่อเรียนเชิญท่านบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำการวิจัยยุคใหม่"...ตอบ / อ่าน 24
       รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นำคณะอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัด ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 32
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน Thailand Education Expo...ตอบ / อ่าน 50
       นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 54
       อธิการบดี เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 88
       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 134
       แนวคิดจากครู ด้วยความรักความห่วงใย ต่อนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 165
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ...ตอบ / อ่าน 44
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ...ตอบ / อ่าน 41
       ประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2565...ตอบ / อ่าน 75
       เปิดรับสมัคร U2T for BCG...ตอบ / อ่าน 102
       facebook เพจของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งหมด...ตอบ / อ่าน 129
       "อรทัย ศรีมะณี"...ตอบ / อ่าน 77
       1st CAS Minimarathon Run for Health 2022...ตอบ / อ่าน 282
       U- School Mentoring 2564...ตอบ / อ่าน 96
       รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...ตอบ / อ่าน 142
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 216
       มิถุนายนนี้ สาขาที่ยังเปิดรับสมัครน้องๆ ยังมีนะคะ...ตอบ / อ่าน 134
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่...ตอบ / อ่าน 83
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สโมสฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ...ตอบ / อ่าน 304
       #Congratulation College of Asian Scholars 🇹🇭 to win Thailand Women...ตอบ / อ่าน 88
       ด่วน!! รับสมัครถึง 20 มิ.ย. 65📌📌เปิดรับสมัคร นศ+พนักงานฝึกงาน✅✅...ตอบ / อ่าน 366
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 🤍 วิทยาการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 251
       15 ทุนนี้ #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง 👩‍👩‍👧‍👦✨...ตอบ / อ่าน 265
       พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ณ ห้องประชุม พงศ์ศักดิ์-วิทยากร...ตอบ / อ่าน 380
       โค้ชมิโยะ" ⚽️ @ห้องเกษมสุวรรณ...ตอบ / อ่าน 254
       ThaiPBSSport #ฟุตบอลหญิง ทีมบัณฑิตเอเซีย จ่าฝูงไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาลนี้ ยืนยันว่า...ตอบ / อ่าน 48
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 363
       งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022...ตอบ / อ่าน 235
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1449
       ยินดีต้อนรับคณะกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ...ตอบ / อ่าน 70
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 1380
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 549
       ประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ...ตอบ / อ่าน 360
       ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครู...ตอบ / อ่าน 329
       โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 298
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 545
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1395
       รับสมัครนักศึกษาใหม่           ...ตอบ / อ่าน 405
       #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง สมัครด่วนนะคะ 📌 #จำนวนจำกัด‼️...ตอบ / อ่าน 208
       โครงการการใช้งานสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับ...ตอบ / อ่าน 98
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1174
       โครงการปฐมนิเทศทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 113
       ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน กสศ....ตอบ / อ่าน 341
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ2คณะพยายาล...ตอบ / อ่าน 1739
       นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 712
       สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 753
       กำหนดการซ้อม พิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 18-19 🧑‍🎓 ...ตอบ / อ่าน 962
       บัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับวิทยาลัย สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไป...ตอบ / อ่าน 221
       ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 339
       รับสมัครผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรีอ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 488
       รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 390
       U-League ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ...ตอบ / อ่าน 418
       "นักการตลาดมืออาชีพ" หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล...ตอบ / อ่าน 535
       พิธีมอบทุนพัฒนาการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มที่ 2...ตอบ / อ่าน 229
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 1291
       🔥 โค้งสุดท้าย 50 ทุนสำหรับเดือนเมษายนนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 640
       👉 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 879
       มอบกระเช้าผลไม้กระเช้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ...ตอบ / อ่าน 154
       ท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ มอบหมายคณาจารย์และนักศึกษา ไปมอบของอุปโภคบริโภคครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด...ตอบ / อ่าน 162
       กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีส่งทีมนักกีฬาคนพิการ...ตอบ / อ่าน 323
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีและคณะ ร่วมประชุมหารือกับท่านธนวรรธน์ ธะนะคำมา...ตอบ / อ่าน 684
       📌 สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 65 นี้เท่านั้น📍รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา...ตอบ / อ่าน 619
       เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 831
       ว.บัณฑิตเอเซีย ฟอร์มเฉียบอัด มจพ.พระนครเหนือ 4-1 ทะลุเซมิไฟนอลศึก #88ปี...ตอบ / อ่าน 105
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 964
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 630
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 817
       📢ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 778
       ขอแสดงความยินดี🎉 กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 1241
       สมัครเรียน พร้อม 20 ทุนเท่านั้น สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 119
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ป.เอก เข้าพบ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 129
       ชาวขอนแก่นต้อนรับ “พลอย ขอนแก่น” แชมป์โลกสนุ๊กเกอร์หญิงอย่างอบอุ่น...ตอบ / อ่าน 205
       ภาพการแข่งขันฟุตบอล " คุวานันท์ CIRCUIT 2022 ⚽️ " รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (สนามที่ 1)...ตอบ / อ่าน 193
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 1...ตอบ / อ่าน 2770
       3 มีนาคม 2565 ดร.สายัณห์ ผาน้อยดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ...ตอบ / อ่าน 114
       นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตร บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่น 7 ห้อง 2 จัดโครงการ 3 ป....ตอบ / อ่าน 124
       ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565...ตอบ / อ่าน 1239
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 811
       Football U-League Thailand (รอบคัดเลือก กลุ่ม B)...ตอบ / อ่าน 827
       ยินดีต้อนรับ 🙏คณะผู้บริหารและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในกิจกรรม...ตอบ / อ่าน 147
       ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 220
       TikTok 🎊🎉 สมัครร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสนุกสนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 700
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 825
       ผู้จบ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 533
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 1328
       แชมป์เก่า บัณฑิตเอเชีย บุกชนะ น้องใหม่ ขอนแก่น ซิตี้ 2-0 เก็บ3แต้ม...ตอบ / อ่าน 129
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 293
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กผศน...ตอบ / อ่าน 966
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 252
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 2714
       มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ โดยท่านผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยฯ ณ ศูนย์ CI ...ตอบ / อ่าน 951
       การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ⚽️ 💪 ระหว่าง...ตอบ / อ่าน 513
       ไดโนพิฆาต” จากถิ่นหมอแคน กับการไล่ล่าแชมป์ไทยวีเมนส์ลีก สมัยที่ 5️⃣...ตอบ / อ่าน 434
       ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 1273
       วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)...ตอบ / อ่าน 1060
       20กพ.65 ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ และดร.พิศิษฐ์ เทพไกลวัลย์ ร่วมโครงการ3ป...ตอบ / อ่าน 341
       นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาสตร์และศิลปศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 586
       การแข่งขันฟุตชอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี...ตอบ / อ่าน 728
       รองอธิการบดีเป็นผู้แทนของอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน...ตอบ / อ่าน 185
       สมัครเรียน และทุนศิษย์เก่า #เทคโนพลฯ" ปวส. ต่อ ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 492
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 758
       รับสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1042
       การแข่งขันBasketball 3x3บัณฑิตเอเซียคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65...ตอบ / อ่าน 319
       คณะบริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และประสานงานการแนะแนวหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 296
       อาจารย์ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ ผอ.สำนักอธิการบดี บรรยายแนะแนวมอบทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 528
       มวิจัยการจัดการขยะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล...ตอบ / อ่าน 875
       คนมีน้อยโดยกำเนิด ต้องได้มากด้วยโอกาส...ตอบ / อ่าน 333
       การประชุม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...ตอบ / อ่าน 294
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 2375
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 585
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 384
       คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการ “ ตรวจ ATK “...ตอบ / อ่าน 328
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อุปนายกฝ่ายบริหาร...ตอบ / อ่าน 230
       ผู้ช่วยท่านอธิการบดี​ ท่านผู้ว่าสุทธินันท์​ บุญมี​ และท่านรอง​อธิการบดี​ ...ตอบ / อ่าน 759
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 คณะนิติศาสตร์ 📚สาขาวิชานิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 997
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี และคณะ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 656
       ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต1...ตอบ / อ่าน 106
       แบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ ...ตอบ / อ่าน 935
       รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1...ตอบ / อ่าน 1333
       ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ...ตอบ / อ่าน 865
       พิธีการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ...ตอบ / อ่าน 169
       26พ.ย 65 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วยรองผอ.เขตฯ...ตอบ / อ่าน 136
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 !!!...ตอบ / อ่าน 687
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 788
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1155
       หลวงตาบุญชื่น นำสาธุชนทำวัตรเย็น...ตอบ / อ่าน 376
       รประเมินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 171
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 4190
       บริษัท CP และ สามล้อไทย เชิญท่านอธิการบดีประชุมสานต่อ ด้านเครือข่าย...ตอบ / อ่าน 169
       พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2564 ...ตอบ / อ่าน 347
       วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...ตอบ / อ่าน 186
       ผลการแข่งขันฟุตบอล (หญิง) 7คน...ตอบ / อ่าน 652
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 ม.ค. 65 นี้เท่านั้น...ตอบ / อ่าน 311
       การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยเงินรางวัลรายการ "เมืองไทยประกันภัย"Women's Festival 2021 ...ตอบ / อ่าน 878
       Proceedings งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC 2021...ตอบ / อ่าน 1825
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ประธานร่วมฝ่ายวิชาการและวารสาร...ตอบ / อ่าน 1601
       ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานคณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 959
       นางสาวพัชนิดา ประสิทธิ์ รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 297
       ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย...ตอบ / อ่าน 1539
       อาจารย์กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทย ...ตอบ / อ่าน 213
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564...ตอบ / อ่าน 247
       ร่วมต้อนรับคุณสิริพรจังตระกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 206
       ให้กำลังใจ น.ส.พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ หรือ #พลอยขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1786
       ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ...ตอบ / อ่าน 951
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564 รอบสุดท้าย...ตอบ / อ่าน 1379
       รคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร Intensive Program ...ตอบ / อ่าน 283
       สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เมืองไทยประกันภัย" เซปักตะกร้อ ทัวร์นาเมนต์ 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี...ตอบ / อ่าน 415
       ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 4/2564...ตอบ / อ่าน 202
       สัมมนาออนไลน์ 🌟ฟรี🌟 พี่ชวนน้อง ลุยตลาดออนไลน์ อาชีพหลัก/อาชีพเสริม...ตอบ / อ่าน 488
       มาให้กำลังใจกันต่อ❤️⚽🥅 #ทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 242
       ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1...ตอบ / อ่าน 376
       คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และนักศึกษารณรงค์...ตอบ / อ่าน 433
       รับสมัครผู้จบ ม.6 และ ปวช. สนใจสมัครสอบชิงทุนเรียนตลอด 4 ปี(ปริญญาตรี) ...ตอบ / อ่าน 1798
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักฟุตบอลจากโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ...ตอบ / อ่าน 199
       เข้าร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา...ตอบ / อ่าน 191
       ประชุมลงรายละเอียดด้านหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยี​คุวานันท์...ตอบ / อ่าน 212
       ผอ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ อ.จิราพร เสียงเสนาะ เข้าชมรูปแบบโครงการ U2T ...ตอบ / อ่าน 701
       CASUBI อบรมเทคนิคการยิง Facebook ADS...ตอบ / อ่าน 621
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ไปมอบของให้แก่ ศูนย์พักคอยหมู่บ้าน...ตอบ / อ่าน 561
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(อกศจ.ขก.)...ตอบ / อ่าน 186
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกแนะแนวโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม...ตอบ / อ่าน 185
       MOU วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 333
       CASNIC ครั้งที่ 9 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ...ตอบ / อ่าน 401
       การสร้าง Application สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Appsheet EP.4 พัฒนา Application ...ตอบ / อ่าน 327
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนำขนมจากการทำบุญใส่บาตรมอบให้กับน้องๆ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก จ.ขอนเเก่น...ตอบ / อ่าน 164
       กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ระลึกถึงพระคุณบุพการี...ตอบ / อ่าน 193
       ยินดีต้อนรับ ดร. อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 340
       การเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ณ วิมานสันติภาพ กรุงพนมเปญ...ตอบ / อ่าน 1023
       คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนาย...ตอบ / อ่าน 1357
       อบรม Workshop แผนธุรกิจโดนใจด้วย BMC ...ตอบ / อ่าน 428
       พิธีถวายความรำลึก 🙏และเปิดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ...ตอบ / อ่าน 1352
       ใบสั่งจองชุดครุย ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2282
       รวมTiK Tok CAS ผลงานนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 1181
       รวมพลัง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน...ตอบ / อ่าน 1046
       12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI...ตอบ / อ่าน 1213
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครู...ตอบ / อ่าน 268
       ขอเชิญคุณครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์-IT และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Train the Trainers Ep.4 ...ตอบ / อ่าน 1578
       ยินดีต้อนรับ คุณจักราวุธ สอนโกษา (ผอ.สพม.ขอนแก่น)...ตอบ / อ่าน 391
       การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021 ...ตอบ / อ่าน 777
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - เทคโนพลฯ ร่วมช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม...ตอบ / อ่าน 276
       นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้...ตอบ / อ่าน 1576
       สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2...ตอบ / อ่าน 948
       85 ปี ร่วมใจอวยพร ด้วยรักจากใจ | วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย | พ่อพระเมืองพล คนของโลก...ตอบ / อ่าน 304
       ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2260
       บัณฑิตเอเซีย ON TIKTOK 2021 การประกวดทำคลิปในแอปพลิเคชัน TIKTOK ควบคู่กับวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 246
       นักศึกษาชั้นปี 3 ปี 4 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดีๆ จาก สำนักงาน กลต....ตอบ / อ่าน 958
       ยินดีต้อนรับ คุณอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท ไทยตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จำกัด...ตอบ / อ่าน 975
       ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2564...ตอบ / อ่าน 202
       สัมนาโครงการ ชาวขอนแก่นปลอดภัย สาธารณสุขมั่นใจห่างไกลโควิด19...ตอบ / อ่าน 403
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI รับสมัครนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่...ตอบ / อ่าน 704
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ พบนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม #Insideบัณฑิตเอเซีย on TikTok...ตอบ / อ่าน 258
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ เมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 436
       ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน ศาสตราจาารย์ ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 279
       สามเณรร่วมกับผู้ปกครองร่วมเดินทางฉีดวัคซีน ณ ขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 255
       การเเข่งขัน Tiktok Clip Compettion...ตอบ / อ่าน 556
       ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินคุณภาพ 2564...ตอบ / อ่าน 233
       มาเร็ว!! มีเพื่อนบอกเพื่อน มีพี่บอกพี่ มีน้องบอกน้อง จูงมือกันมาร่วม #กิจกรรมกับแสนดี เพียงจับเมาส์ 2 คลิก...ตอบ / อ่าน 1941
       โครงการบวชฟรีมีกุศล วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2564 ...ตอบ / อ่าน 703
       รับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2/2564...ตอบ / อ่าน 1537
       มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมของใช้จำเป็นไว้ให้กับผู้ป่วยที่รักษาตามศูนย์พัก CI 4...ตอบ / อ่าน 283
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย"ร่วม"ครัวมาดาม"ส่งอาหารหนุนทีมแพทย์ ...ตอบ / อ่าน 340
       แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 985
       ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการสมัคร...ตอบ / อ่าน 1972
       นักศึกษาที่สนใจ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 2341
       CASNIC9 : CAS National and International Conference...ตอบ / อ่าน 3095
       คณะพยาบาลศาสตร์ทำจิตอาสาเพื่อการฉีดวัคซีนปกป้องโรคระบาด...ตอบ / อ่าน 284
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์เข้าพบนักศึกษาคณะพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1096
       สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆนักศึกษาโดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 282
       ท่านอธิการบดีมอบหมายให้คณาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ขอนแก่นและเมืองพล...ตอบ / อ่าน 304
       งานวิจัยสำคัญๆ สำหรับคณะวิทยาศาสตต์และเทคโนโลยี ล่าสุด...ตอบ 1/ อ่าน 189
       สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2...ตอบ 1/ อ่าน 2025
       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM...ตอบ 1/ อ่าน 1030
       ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ KM show & share...ตอบ 1/ อ่าน 482
       โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563...ตอบ 1/ อ่าน 1156
       ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 481
       ความคิดถึงจากอธิการบดี...ตอบ 1/ อ่าน 454
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 663
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์...ตอบ 1/ อ่าน 1344
       รางวัลที่สุดแห่งปี 2020 ของฟุตบอลหญิง FA THAILAND AWARDS 2020...ตอบ 1/ อ่าน 1302
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1627
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1169
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยการรับตรงรอบ 3...ตอบ 1/ อ่าน 1672
       รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3234
       งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021) ...ตอบ 1/ อ่าน 3288
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรง ปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 2326
       วันที่ 20 พ.ค.2564 📌ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ และท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ 1/ อ่าน 720
       ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 557
       สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 755
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศเพิ่ม)...ตอบ 1/ อ่าน 1041
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 1757
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 !!!...ตอบ 1/ อ่าน 2191
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยการรับตรงรอบที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2247
       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1376
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานประชุมเพื่อจัดอบรมโค็ชฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ14,16,18....ตอบ / อ่าน 849
       25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย...ตอบ / อ่าน 676
       สมัครเรียน = สมัครงาน Gosoft ...ตอบ 1/ อ่าน 2065
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1690
       สิทธิการอบรมพิเศษ!! สำหรับคุณครูที่เคยเข้าร่วม Train the Trainers EP.1...ตอบ 1/ อ่าน 1985
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 !!...ตอบ / อ่าน 1692
       แป้งขอขอบคุณ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อแป้งและครอบครัว ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 673
       สุดปัง! “มาดามแป้ง” เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว.บัณฑิตเอเซีย เผยแพร่: 12 เม.ย. 2564 15:32 ปรับปรุง: 12 เม.ย. 2564 15:32 โดย: ผู้จัดการออนไลน์...ตอบ / อ่าน 682
       Gosoft...ตอบ / อ่าน 2521
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 827
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1888
       แชมป์ บีจี-บัณฑิตเอเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนส์ลีก ระดับดิวิชั่น 1 ...ตอบ 1/ อ่าน 842
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 7998
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 2269
       มือด้านวิชาการและด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอล ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 817
       โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1303 ...ตอบ 1/ อ่าน 864
       ร่วมรับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรี...ตอบ 1/ อ่าน 1440
       ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 17 กรุณายืนยันเข้าร่วมผ่านQR Code...ตอบ 1/ อ่าน 1266
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ / อ่าน 1488
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบ และบรรยายพิเศษโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา...ตอบ / อ่าน 704
       สัมมนากลุ่มนักเรียนชมรมที่สนใจด้าน วิทยาศาสตร์และสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 985
       พิธีมอบเข็มปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 836
       ประกาศจากงานการเงินนศ.ที่มียอดค้างชำระสอบปลายภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 1180
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 916
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563...ตอบ / อ่าน 1018
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับ นักศึกษา Fujikura รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 1331
       วันที่ 23 มกราคม 2564 บรรยายกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน CP...ตอบ 1/ อ่าน 847
       ประกาศการปฐมนิเทศหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 1511
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ 1/ อ่าน 1720
       เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร(รุ่นที่17)...ตอบ 1/ อ่าน 1320
       ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2024
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.บัณฑิต 2563 เพิ่มเติม!!!!!!...ตอบ 1/ อ่าน 1523
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 6) ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 1585
       บัณฑิตเอเชียทำสถิติชนะรวดคว้าแชมป์บอลโกแฮร์ยูลีก...ตอบ 1/ อ่าน 953
       ประกาศจากงานการเงินนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเทอม สอบกลางภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 968
       ประกาศสมัครงาน จากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด...ตอบ 1/ อ่าน 2909
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาขีพครู ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 1992
       วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เดินทางมาทำการ ลงนามความร่วมมือ MOU ...ตอบ 1/ อ่าน 1163
       อาจารย์รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์บรรยายพิเศษเรื่อง...ตอบ 1/ อ่าน 2918
       ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อ.ปิยาภณ์ และหัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรม อ.อดิศรา...ตอบ / อ่าน 781
       ขอเชิญศิษย์เก่าบัณฑิตเอเซีย สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2563...ตอบ / อ่าน 1242
       พิธีมอบ “ทุนพัฒนาการศึกษา “ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 835
       ท่านธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...ตอบ / อ่าน 1521
       นิทรรศการการศึกษา ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 841
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 779
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖๔...ตอบ 1/ อ่าน 1443
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ๆได้จัดกีฬา เทคบอล(กีฬาใหม่)...ตอบ 1/ อ่าน 864
       อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนกระแสการบริบาล...ตอบ 1/ อ่าน 854
       กีฬาพาไปวันนี้จะพาไปรู้จักกับทีม บีจีบัณฑิตเอเชีย #ThaiPBSSport...ตอบ 1/ อ่าน 775
       เปิดรับสมัครสอบชิงทุนCP ALL ปี2564...ตอบ 1/ อ่าน 3388
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 "เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19" CASNIC & ESEC 2020...ตอบ 1/ อ่าน 3552
       โครงการบรรยายพิเศษ...ตอบ 1/ อ่าน 1506
       สรุปตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีก...ตอบ 1/ อ่าน 1799
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...ตอบ 1/ อ่าน 1516
       กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ RBM 63 ...ตอบ 1/ อ่าน 869
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3256
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1062
       บาลนครขอนแก่น ที่สนับสนุนให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ...ตอบ 1/ อ่าน 909
       U-School Mentoring ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2563...ตอบ 1/ อ่าน 2346
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...ตอบ 1/ อ่าน 2680
       ดร.ชีวิน อ่อนละออ จัดกิจกรรมบริหารร่างกายสนุกๆ ให้แก่ผู้สูงวัยให้มีกิจกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 2834
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19(CASNIC&ESEC 2020)...ตอบ 1/ อ่าน 3613
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1231
       พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล...ตอบ 1/ อ่าน 2515
       เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...ตอบ 1/ อ่าน 3723
       จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน...ตอบ 1/ อ่าน 4202
       ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2930
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง...ตอบ 1/ อ่าน 1371
       สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ครูมั่นใจ นักเรียนห่างไกลโควิด-19 ยุค New Normal” โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร...ตอบ 1/ อ่าน 1677
       ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ่งเดียวในประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น ...ตอบ 1/ อ่าน 1298
       การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน...ตอบ 1/ อ่าน 1582
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ได้ร่วมประชุมกับ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 1906
       มีเรียน + มีงาน + มีเงินโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 2705
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบแรก ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2250
       CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววันนี้ ...ตอบ / อ่าน 3053
       ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1219
       โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1054
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ...ตอบ / อ่าน 1988
       ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมหรือยังเอ่ย?...ตอบ 1/ อ่าน 3074
       ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3227
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทางการแพทย์​...ตอบ 1/ อ่าน 1184
       สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา 16,000 บาท...ตอบ 1/ อ่าน 1370
       จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรียนวันอาทิตย์วันเดียว...ตอบ 1/ อ่าน 2614
       Proceedings International Conference on Global Challenge “Marketing and Non-Marketing Solutions” ICGC2016...ตอบ 1/ อ่าน 1707
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 (รอบรับตรง) สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3281
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 2891
       ร่วมฟังการบรรยายหน้าสื่ออนไลน์ทั่วประเทศ(Tele-Conference) จาก ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1022
       ร่วมรับฟัง "แนวคิดและนโยบายอุดมศึกษาหลัง Coivid19"...ตอบ / อ่าน 1383
       ขยายเวลารอบสุดท้าย สำหรับการสมัครสอบชิงทุนฯ...ตอบ / อ่าน 1344
       เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3461
       กระแส Thai China Asean ตอน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา...ตอบ / อ่าน 2298
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 3328
       ตรวจความทนทานของหน้ากากโล่พลาสติก ก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและ...ตอบ / อ่าน 1038
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่สะดวกมาวิทยาลัย #สมัครออนไลน์ก็ได้เด้อ...ตอบ / อ่าน 1541
       คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่3 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3988
       เบอร์โทรติดต่ออาจารย์แต่ละสาขา...ตอบ / อ่าน 2382
       ท่านอธิการบดี(ดร.กษม ชนะวงศ์)ทำพิธีขอขมาและกราบฟ้าดิน ปุงเถ่ากงม่า รวมถึงบรรพบุรุษทุกชั้นภพ...ตอบ / อ่าน 2505
       ขอชื่นชมนักฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 1034
       โรงทาน "อิ่มฟรี อิ่มจริง อิ่มใจ" จากคุณ​หมอเพ็ญแข ชนะวงศ์​ ...ตอบ / อ่าน 2747
       การสัมภาษณ์นักศึกษา '' ทุน ความสามารถทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 1655
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วม ทำบุญโรงทาน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1034
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนท่านอธิการบดีเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1893
       บรรยากาศ ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา นักศึกษาชั้นปีที่ 3...ตอบ 1/ อ่าน 2923
       กีฬาเด่นด้านการศึกษา 50,000-200,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)...ตอบ / อ่าน 1689
       กิจกรรม4วัน 1,000 โล CAS VIRTUAL RUNระหว่างวันที่ 26-29 ก.พ. 2563...ตอบ / อ่าน 1241
       โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกฎหมาย”...ตอบ 1/ อ่าน 2851
       วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 1214
       การอบรมหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึงพิง...ตอบ / อ่าน 3093
       18 ก.พ.63) ดร.กษม ชนะวงศ์ #อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี มีกำหนดการพาทีมฟุตบอลหญิงบีจี-บัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 995
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รอบ Portfolio ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 2227
       วันที่ 3 ก.พ 63 ดร.สายัณ ผาน้อย (รองอธิการบดี) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา...ตอบ / อ่าน 999
       ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์...ตอบ / อ่าน 2100
       รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำลังศึกษา ม.6 หรือจบ ม.ปลายแล้วเท่านั้น)...ตอบ / อ่าน 1838
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4330
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2562...ตอบ / อ่าน 1249
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่2 #รับตรง...ตอบ / อ่าน 2435
       โรงเรียนกระแสพัฒนาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 17 มกราคม 63...ตอบ 1/ อ่าน 1247
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 958
       16 มกราคม 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ท่านรองอธิการบดีร่วมพิธี "วันครู"...ตอบ 1/ อ่าน 1486
       คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster ...ตอบ 1/ อ่าน 2044
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)...ตอบ / อ่าน 2896
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “เส้นทางอาชีพ สู่การเป็นนักกฎหมาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์...ตอบ 1/ อ่าน 2163
       รับสมัครนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2354
       กำหนดการและพิธีประสาทปริญญาบัตร2563...ตอบ / อ่าน 1377
       แข้งสาวบีจี-บัณฑิตเอเชีย ตัวแทนจากประเทศไทย แม่นโทษดับมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน ด้วยสกอร์รวม 5-4 หลังเสมอในเวลา 1-1 สร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ 3...ตอบ 1/ อ่าน 2738
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562...ตอบ 1/ อ่าน 3152
       มหาวิทยาลัยในไทยเร่งปรับตัวรองรับนกศึกษาจีนที่เพิ่มมากขึ้น | 26 พ.ย.62...ตอบ 1/ อ่าน 1627
       KELME 2019 FISU UNIVERSITY WORLD CUP-FOOTBALL...ตอบ / อ่าน 1669
       ทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" ลงสัมผัสสนามซ้อมครั้งแรก ก่อนที่มีจะแมตช์แข่งขันในนัดแรก...ตอบ 1/ อ่าน 1198
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562...ตอบ 1/ อ่าน 3014
       ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ...ตอบ / อ่าน 3597
       โครงการเติมบุญผู้ป่วยและญาติมิตร...ตอบ / อ่าน 1988
       พิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา...ตอบ 1/ อ่าน 1995
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 2125
       รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62...ตอบ / อ่าน 1444
       ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว"...ตอบ 1/ อ่าน 3428
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์”...ตอบ / อ่าน 1818
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาค 1/62...ตอบ / อ่าน 1752
       ร่วมรับฟัง " โอกาสดีๆ และความมั่นคงในการก้าวสู่โลกการทำงานกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น...ตอบ 1/ อ่าน 2487
       ด้วยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2687
       ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล "วันศรีนครินทร์มินิมาธอน" ครั้งที่ 22...ตอบ / อ่าน 1846
       You are the real heroes of Banphai’s Flood Relief, wish all back home with happiness....ตอบ / อ่าน 1667
       พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...ตอบ 1/ อ่าน 1835
       รองอธิการบดี ดร.สายัณห์ ผาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันยาเสพติด" ...ตอบ / อ่าน 3161
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "...ตอบ / อ่าน 3197
       การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562...ตอบ / อ่าน 1621
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 1948
       การเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน...ตอบ / อ่าน 3401
       โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ...ตอบ / อ่าน 1593
       การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปี" ...ตอบ / อ่าน 1683
       กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ 2562"...ตอบ 1/ อ่าน 2672
       กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562...ตอบ / อ่าน 2644
       ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562 (CASNIC 2019) ...ตอบ / อ่าน 4624
       อาสาสมัครเผยแพร่ความรู้ด้านไอที (TDOC)...ตอบ / อ่าน 1826
       หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ...ตอบ 1/ อ่าน 3275
       ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ และ อ.เยาวอนงค์ ชนะวงศ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษและทำMOU...ตอบ / อ่าน 1890
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 6087
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1848
       ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นมไทย-เดนมาร์คกับสังคมไทย" ...ตอบ / อ่าน 2173
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมงาน “เรารักขอนแก่น” ...ตอบ / อ่าน 1977
       การประชุมวิชาการศาสตร์และศิลป์สู่งการวิจัยชุมชนแบบบูรณาการ...ตอบ 1/ อ่าน 2955
       ประกาศตารางสอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2562!!...ตอบ / อ่าน 3840
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 5715
       ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni)...ตอบ / อ่าน 3450
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 3072
       บรรยายพิเศษให้แพทย์ พยาบาล โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 1681
       ประกาศชี้แจงการเข้าสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 2746
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !! (เพิ่มเติม)...ตอบ / อ่าน 3490
       การจองชุดครุย ปีการศึกษา 2561-2562...ตอบ / อ่าน 4041
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 3572
       ประกาศกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!!!...ตอบ / อ่าน 2243
       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 2386
       ประกาศโครงการเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1791
       ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 1936
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 1614
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1685
       ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 !! ...ตอบ / อ่าน 3079
       คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2250
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 1989
       ประกาศ การประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2377
       รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร(นศท) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1648
       ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนักศึกษา รหัส 62 คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3274
       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3163
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 2598
       ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA ...ตอบ 1/ อ่าน 2811
       ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 4372
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3404
       ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ KHONKAEN IT JOBS FAIR 2019" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2332
       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 4137
       ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ "บวร" ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย...ตอบ / อ่าน 1956
       เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสาขาพยาบาลรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2444
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3459
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2561...ตอบ / อ่าน 2105
       ปฏิทินการศึกษา2562...ตอบ / อ่าน 3396
       งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2nd International......ตอบ / อ่าน 3080
       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562...ตอบ 1/ อ่าน 2097
       รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา...ตอบ / อ่าน 2057
       รีบมาสมัครก่อนสาขาที่ชอบจะเต็ม...ตอบ / อ่าน 3302
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2562 (รอบที่1) ...ตอบ / อ่าน 9111
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 3722
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2385
       ดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ในการสมัครเรียน...ตอบ / อ่าน 3703
       กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...ตอบ / อ่าน 3361
       สมาร์ทโฟนปี2019...ตอบ 1/ อ่าน 3263
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/2561...ตอบ / อ่าน 2353
       ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3211
       ประกาศ กำหนดการจัดกีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 "ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล สู่ฮีต12คอง14"...ตอบ / อ่าน 2746
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1...ตอบ / อ่าน 3221
       แชมป์ฟุตบอลหญิงกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46...ตอบ / อ่าน 2929
       ขอเชิญเข้าร่วมประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ตอบ / อ่าน 2508
       กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร 10 มกราคม พ.ศ.2562...ตอบ / อ่าน 3208
       ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”...ตอบ / อ่าน 2624
       ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต...ตอบ / อ่าน 2837
       บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2562...ตอบ / อ่าน 4714
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย...ตอบ 1/ อ่าน 3494
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2595
       ดร_สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3172
       indexแบนเนอร์กลางหน้าแรก บนสุด...ตอบ / อ่าน 2204
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทำอย่างไรให้สินค้าเรา เข้าจำหน่ายใน 7-eleven...ตอบ / อ่าน 3278
       ผจก ทีม ฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยไทย เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อย หลังคว้ามแชมป์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3013
       ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 3008
       การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ๒๐๑๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒...ตอบ / อ่าน 3004
       BG-บัณฑิตเอเซีย สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย คว้าตั๋วแชมป์เอเชียไปบอลโลกที่อิตาลี...ตอบ / อ่าน 3499
       ฟุตบอลหญิงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย-บีจี BG-CAS vs University of Taipe...ตอบ / อ่าน 3279
       ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2562...ตอบ / อ่าน 2234
       ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประเทศ "ญี่ปุ่น"...ตอบ / อ่าน 3006
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ 1/ อ่าน 3254
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2566
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย ชนะ สพล.วิทยาเขตมหาสารคาม...ตอบ / อ่าน 3381
       สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้รับรางวัลรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 4374
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเครือข่ายภาคอีสานตอนบน 1 ใน 4 จากทั้งหมด 14 สถาบัน...ตอบ / อ่าน 3751
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ ...ตอบ / อ่าน 3536
       สัมมนา Smart Kid พลิกวิกฤติชาติ...ตอบ / อ่าน 3087
       ขอแสดงความยินดีกับโครงการ #English: Fun & Fair ...ตอบ / อ่าน 3248
       โครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ / อ่าน 3327
       โครงการรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ...ตอบ / อ่าน 3214
       มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม...ตอบ / อ่าน 3043
       ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018) ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561...ตอบ / อ่าน 3048
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 3363
       วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจำปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 (Special Issue) เดือนตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 3116
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560...ตอบ / อ่าน 3625
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559...ตอบ / อ่าน 3058
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558...ตอบ / อ่าน 3225
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557...ตอบ / อ่าน 2825
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556...ตอบ / อ่าน 2566
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2563
       Download คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4355
       ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 2557 ...ตอบ / อ่าน 2289
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 2558...ตอบ / อ่าน 3426
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 3935
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2561...ตอบ / อ่าน 2506
       ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี...ตอบ / อ่าน 3158
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ...ตอบ / อ่าน 5259
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 4607
       ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 6465
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4906
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5844
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไขห้องสอบ...ตอบ / อ่าน 4552
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4336
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 5872
       " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 ที่รายงานตัวแล้ว " ด่วน!!!! ...ตอบ / อ่าน 3243
       ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ"ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"...ตอบ / อ่าน 3624
       ลูกฟุตบอลโลกไฮเทค...ตอบ 1/ อ่าน 4299
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย) เป็นพี่เลี้ยง...ตอบ 1/ อ่าน 3686
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 2526
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 3 แบบรับตรง ...ตอบ / อ่าน 5582
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 7077
       ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"...ตอบ / อ่าน 1697
       ขอเชิญประกวดละครสั้น ภายใต้หัวข้อ"ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ"จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1470
       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำความดี...ตอบ / อ่าน 2715
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7547
       12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ...ตอบ / อ่าน 3016
       ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดครงการ "ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...ตอบ / อ่าน 3369
       ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดขอนแก่น 2561...ตอบ / อ่าน 1611
       เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก...ตอบ 1/ อ่าน 4202
       ทุนอุปกรณ์การเรียน61 จากมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 1511
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 3691
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุน รับทุนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน...ตอบ / อ่าน 1590
       คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น"...ตอบ / อ่าน 3152
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5549
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คว้าเหรียญทองสมัยที่9ได้สำเร็จ ...ตอบ / อ่าน 4150
       ขอให้บัณฑิต รุ่น 14 ที่ยังไม่มารับชุดครุย...ตอบ / อ่าน 1473
       ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 2 แบบรับตรงทั่วไป เริ่มรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561...ตอบ 1/ อ่าน 7859
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 5277
       ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงค์ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 4579
       งานราตรีเทาทองครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ...ตอบ / อ่าน 2350
       งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์เทาทองครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงยิม โรงเรียนขามแก่นนคร 6 มกราคม 2561...ตอบ / อ่าน 1826
       โครงการ "พระไตรปิฎกศึกษาและปฎิบัติธรรม" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560...ตอบ / อ่าน 1893
       กีฬาไทย 2020 โดย ท่านอาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน...ตอบ / อ่าน 1933
       บัณฑิตเอเซีย #ก้าวคนละก้าว โดย ท่านรองอธิการบดี ผศ.สุกิจจา จันทะชุม...ตอบ / อ่าน 3724
       โครงการ"แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 3482
       โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2560”...ตอบ / อ่าน 3283
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 1657
       โครงการ"ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่น ปี 2560"...ตอบ / อ่าน 3129
       โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมฝึกทักษะสอบวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 47”...ตอบ / อ่าน 1725
       โครงการ "ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 " ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 1688
       โครงการ "ธารน้ำใจสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 1339
       โครงการตักบาตรและเจริญพระพุทมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...ตอบ / อ่าน 1838
       “กษม”...นำฟุตบอลสู่โรงเรียน สานภารกิจสร้างคนดีสู่สังคม...ตอบ / อ่าน 1944
       ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ระบบ Beverest...ตอบ / อ่าน 3267
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 14 และกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร...ตอบ / อ่าน 2784
       ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5727
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/60...ตอบ / อ่าน 2602
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมวางพวงมาลาและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี...ตอบ / อ่าน 1794
       การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่คุ้มค่าตรงใจ...ตอบ 1/ อ่าน 3987
       ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 2169
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น วันศกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1605
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2192
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1552
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1529
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1280
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1462
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1150
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนมนตรีศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1044
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1058
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเชียงหวานสร้างลาน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1036
       ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา Innovation Startup Thailand "สตาร์ทอัพสายพันธ์ใหม่ๆ...ตอบ 1/ อ่าน 4862
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1859
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1473
       การสอบป้องกัน 5 บท การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.จิระพร ชะโน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2124
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA...ตอบ / อ่าน 1612
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 1704
       ปฐมนิเทศเรื่องการฝึกสอน แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น3 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1578
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต อุดรธานีและหนองบัวลำภู 2 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1369
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1830
       โครงการ 3 ป ปันน้ำใจ ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนพุทธเกษม อำเภอนำ้พอง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1478
       การสอบป้องกัน (5 บท) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องวิทยา-นงลักษณ์ (1205) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1558
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1584
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1404
       นักศึกษาคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 5 ดูงานด้านนโยบายสาธารณสุขและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1004
       งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย CASNIC 2017...ตอบ / อ่าน 1777
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์" วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10...ตอบ / อ่าน 1535
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโคตร ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนสนามบิน และ โรงเรียนขามแก่นนคร 19 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1934
       การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2934
       การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1316
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1844
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1928
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนโคกสวาสดิ์ 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1651
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดสีนวล จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1765
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วันที่ 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1539
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนการอาชีพคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1484
       ประกาศจากงานการเงิน1/60...ตอบ / อ่าน 3596
       นาย ณัฐภัทร สุประเสริฐคว้ารางวัลชนะเลิศ ในรุ่น SuperSport 600 cc (SS2)...ตอบ / อ่าน 3186
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 1551
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 1805
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 7728
       บรรยากาศการซ้อมพิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3, ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต , หลักสูตร MBA และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 1460
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร...ตอบ / อ่าน 1201
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1789
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1791
       KKFC PREVIEW: 'เดอะ ทีเร็กซ์' พร้อมบด 'กำแพง' เพื่อแชมป์ T3 โซนบน...ตอบ / อ่าน 2461
       ผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ พบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1427
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ เป็นวิทยากรในรายการ จิบน้ำชาเสวนาท้องถิ่น "เมืองขอนแก่น: พัฒนาการ และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน" ...ตอบ / อ่าน 1465
       การสอบป้องกันและสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1612
       บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ "การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อสู่ไทยแลนด์ 4.0" โดย ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องพงษ์ศักดิ์-วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1279
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันที่ 31 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1581
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2560 และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1473
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านบะยาว และ โรงเรียนโชคมณีศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1840
       โครงการ บรรพชาสามเณรหมู่ #บวชฟรีมีกุศล 14-19 กันยายน ...ตอบ / อ่าน 2136
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA วันที่ 24 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 2266
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559...ตอบ 1/ อ่าน 5374
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1577
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1325
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1986
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1723
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 17 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1523
       การจัดพิธีมอบรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน...ตอบ / อ่าน 3793
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ Chuang Yuan Christian University,Taiwan...ตอบ / อ่าน 2102
       โครงการทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2560...ตอบ / อ่าน 4036
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ออกนิเทศ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว และ โรงเรียนบ้านหนองบัว...ตอบ / อ่าน 1392
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1566
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1761
       มอบตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1828
       สอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 1724
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1483
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1203
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1431
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1610
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2932
       จิตอาสา โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 3644
       โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1548
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิตรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1483
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1306
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1284
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1771
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1454
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 1203
       รอบที่ 2!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1407
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1786
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นประธานการประเมินหลักสูตร ม.อีสเทิร์นเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1235
       บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1724
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1247
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1387
       กำหนดการสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู ...ตอบ / อ่าน 1609
       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา...ตอบ / อ่าน 1944
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2785
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1760
       ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1567
       รายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1898
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1667
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 1652
       อบรม SAR โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1652
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ...ตอบ / อ่าน 2863
       ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ...ตอบ / อ่าน 1369
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร...ตอบ / อ่าน 6681
       ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1604
       ประกาศ กำหนดการสั้งจองชุดครุย ท่านมหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 1801
       นายพลวัฒน์ สุวรรณสิงห์นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับ #เหรียญเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 1662
       ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1735
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1219
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1521
       ทบทวนกฎหมายคอมพิวเตอร์กันหน่อย...ตอบ / อ่าน 3412
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1358
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ 1/ อ่าน 1698
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1081
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1442
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ...ตอบ / อ่าน 1341
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1338
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1010
       ประชุมเจ้าภาพร่วมจัดงาน CASNIC5...ตอบ / อ่าน 1094
       โครงกาารอบรมภาษาอังกฤษ...ตอบ 1/ อ่าน 5080
       ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3086
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาไทย...ตอบ / อ่าน 1992
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ มอบทุนการศึกษา ...ตอบ / อ่าน 1784
       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1519
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1945
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1784
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2009
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1558
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1926
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมสัมมนาฯ แสดงความคิดเห็นทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2071
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1646
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1984
       โครงการสัมมนา การศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.เอนก ล่วงลือ ...ตอบ / อ่าน 1713
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1704
       ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7252
       โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์” ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1950
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เตรียมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1565
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1864
       มินิคอนเสริ์ต โตโน่ & The Dust...ตอบ / อ่าน 2419
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 010 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 5478
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1397
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1266
       บีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต (6-1)...ตอบ 1/ อ่าน 3921
       บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1774
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 5961
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1865
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ...ตอบ / อ่าน 6987
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1469
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1404
       ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประตูต่อ 0 ...ตอบ / อ่าน 2447
       ผลการแข่งขันฟุตซอล “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ วูเมน ฟุตซอล 2017...ตอบ / อ่าน 1730
       บัณฑิตเอเซียตั้งศูนย์พัฒนาบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 1660
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ...ตอบ / อ่าน 1464
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง...ตอบ / อ่าน 1454
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1444
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1750
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1598
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1265
       รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2559...ตอบ / อ่าน 2719
       ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ...ตอบ / อ่าน 1753
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 2342
       กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ที่ลานชั้น G เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1637
       กำหนดการออกบูธ แนะแนวการศึกษา เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1717
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1695
       พี่พบน้อง...เตรียมพร้อมก่อนสอบ...ตอบ / อ่าน 1846
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ...ตอบ 1/ อ่าน 7324
       ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือก สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4607
       โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560...ตอบ / อ่าน 1983
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 1617
       รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ...ตอบ / อ่าน 1734
       ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันตก ...ตอบ / อ่าน 1573
       ระดับปริญญาโท ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้...ตอบ / อ่าน 1637
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 8149
       สำนักทรัพยากรบุคคลใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรปีใหม่...ตอบ / อ่าน 1486
       ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3186
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2031
       ถวายโลหิตเป็นพระราชกุศล และเชิญร่วมสรงน้ำพระองค์ท่านพร้อมกันเวลา 11.00 น. ครับ...ตอบ / อ่าน 2010
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 3683
       โครงการบริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1487
       กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์...ตอบ / อ่าน 2006
       Newly Pocket Book of 'Madam Pang" Version1/2017...ตอบ / อ่าน 2089
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 5419
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3612
       รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1859
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2...ตอบ / อ่าน 1928
       ค้นหาโลกใบใหม่...ตอบ / อ่าน 3399
       ทีมชาติหญิงไทยรุ่น 19 ปี นำโดย"คุณแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 1886
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 1933
       พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1779
       ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ...ตอบ / อ่าน 1793
       อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ...ตอบ / อ่าน 1554
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2442
       ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1593
       แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559...ตอบ / อ่าน 1712
       ราตรีเทาทอง...ตอบ / อ่าน 1340
       ส้มนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทครูยุคใหม่และการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1274
       กีฬาสีสานสัมพันธ์ เทา-ทอง ครั้งที่ 6 ...ตอบ / อ่าน 7254
       LEADERSHIP CAMP #2...ตอบ / อ่าน 1203
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 1929
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1548
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนางาซากิ เวสเลยัน...ตอบ 1/ อ่าน 1969
       บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1783
       ประชุมสัมมนา ความพร้อมก่อนเป็นมหาวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 1900
       ขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2...ตอบ / อ่าน 2361
       กีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3257
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560...ตอบ / อ่าน 1816
       คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560...ตอบ 1/ อ่าน 5363
       ขอแสดงความยินดีกับทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" คว้าแชมป์ฟุตบอล...ตอบ 1/ อ่าน 2214
       พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการ “ครูเดิมที่แสนดี” ประจำปีพุทธศักราช 2560...ตอบ 1/ อ่าน 1973
       คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 6613
       หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 7693
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 5315
       ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์เทอม 2/2559...ตอบ / อ่าน 1902
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ 1/ อ่าน 5086
       รู้จัก Boeing787 เครื่องบินรักสิ่งแวดล้อม...ตอบ 1/ อ่าน 3603
       ร่วมส่งแรงเชียร์ นักบิดเลือดเทาทอง " นายณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ " ...ตอบ 1/ อ่าน 3188
       ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4835
       นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" ...ตอบ 1/ อ่าน 4831
       หลุมดำคืออะไรกันแน่...ตอบ 1/ อ่าน 4581
       โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”...ตอบ / อ่าน 2150
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมัครงานปี 2559...ตอบ / อ่าน 2016
       การบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ พรุ่งนี้ 9.00-12.00 น....ตอบ / อ่าน 2800
       ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560...ตอบ / อ่าน 2104
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 13 ...ตอบ / อ่าน 3406
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 5465
       48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียรติยศ 4 แพทย์ดีเด่น 48 ปูชนียแพทย์...ตอบ 1/ อ่าน 3898
       ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอนแก่น 2561"...ตอบ / อ่าน 1705
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียกับภารกิจ "วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน"...ตอบ / อ่าน 1828
       กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๓ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1993
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล้าส...ตอบ / อ่าน 2253
       ด้วยสกุล "ชนะวงศ์" ข้าราชบริพารในพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...ตอบ / อ่าน 1647
       Dr. Vincent Ru-Chu Shih มหาวิทยาลัยแห่งชาติของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไต้หวัน...ตอบ / อ่าน 1757
       ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่าง "ทีมชาติไทยรุ่น 19 ปี...ตอบ / อ่าน 1722
       ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560...ตอบ 1/ อ่าน 2197
       ขอเปลี่ยนแปลง การสั่งจองครุย ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1966
       อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3297
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 6168
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 4504
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3531
       รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)...ตอบ / อ่าน 1701
       เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง ...ตอบ / อ่าน 3024
       Siamsportfootball SSF ถ่ายทอดสด อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 1778
       พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 2824
       อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ทุน CSC...ตอบ / อ่าน 2150
       คุุณชาญวิทย์ ผลชีวิน โค้ชฟุตบอลทีมชาติ เยี่ยมนักฟุตบอลที่บัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 1669
       ดร.หลิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และไอที จาก Vanung University...ตอบ / อ่าน 3134
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2765
       ขอเชิญร่วม พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1568
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ...ตอบ / อ่าน 3516
       POKEMON GO สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก...ตอบ 1/ อ่าน 2314
       ขอนแก่นเอฟซี ผุด3โปรเจ็กต์ใหญ่...ตอบ 1/ อ่าน 2038
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1...ตอบ 1/ อ่าน 2051
       นายสมจิต ทองบ่อ นักศึกษารหัส 583115019-6 ภาคสมทบ...ตอบ / อ่าน 3294
       ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 22 สิงหาคม 2559...ตอบ / อ่าน 1749
       ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร...ตอบ / อ่าน 2426
       คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา...ตอบ / อ่าน 2128
       เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574...ตอบ / อ่าน 2348
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี...ตอบ / อ่าน 2117
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ...ตอบ / อ่าน 1463
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ...ตอบ 1/ อ่าน 1690
       สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4318
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen "พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ"...ตอบ 1/ อ่าน 2446
       ศึกษาดูงานภายในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1756
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก...ตอบ 1/ อ่าน 1772
       คณะนิติศาสตร์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 1758
       ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ป.โท ป.เอก และป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 5636
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 4535
       บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2074
       โครงการบวชฟรีมีกุศล ประจำปี 2559...ตอบ / อ่าน 2511
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3322
       ข้าร่วมฟังบรรยาย "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการออม...ตอบ / อ่าน 2300
       ประกาศ ตรวจสอบผลการเรียนและตรวจการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ...ตอบ 1/ อ่าน 2072
       ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเปิดการสั่งจองชุดครุยของว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 13...ตอบ 1/ อ่าน 1869
       สัมมนาวิชาการ "ขอนแก่น 2560" ในมุมมองของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์...ตอบ 1/ อ่าน 2026
       ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ "ขอนแก่น 2560"...ตอบ 1/ อ่าน 1971
       โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน...ตอบ / อ่าน 1900
       โครงการเรียนล่วงหน้า ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอเปิดภาคเรียน (รอบ3)...ตอบ 1/ อ่าน 2295
       โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ...ตอบ 1/ อ่าน 1585
       ขั้นตอนการลงทะเบียน ผ่านระบบ Cloud-Edu...ตอบ / อ่าน 1888
       อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ...ตอบ 1/ อ่าน 3762
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ADOCCLUB THAILAND 2016...ตอบ 1/ อ่าน 3689
       พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...ตอบ / อ่าน 1419
       ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน...ตอบ 1/ อ่าน 3388
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...ตอบ / อ่าน 1742
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 5552
       การลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด...ตอบ / อ่าน 2923
       รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2558 เริ่มเรียนวันที่ 30 พ.ค. 59...ตอบ / อ่าน 5354
       คณะผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขอขอบคุณ"มาดามแป้ง" ...ตอบ 1/ อ่าน 1978
       มีอะไรใหม่ใน Windows10...ตอบ 1/ อ่าน 2396
       การอบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์...ตอบ / อ่าน 1653
       สนามฟุตบอลบัณฑิตเอเซียเราเต็มไปด้วยน้องๆ ที่มีความฝันและรักในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ...ตอบ 1/ อ่าน 2445
       บอสขอนแก่นชี้"ทามะซัง"เป็นมากกว่าโค้ช...ตอบ / อ่าน 2293
       กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 2942
       ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4...ตอบ 1/ อ่าน 1915
       ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558...ตอบ 1/ อ่าน 3060
       นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค...ตอบ 1/ อ่าน 2351
       เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59...ตอบ / อ่าน 2330
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลเมืองไทย หัวใจอาสา" ...ตอบ 1/ อ่าน 1749
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3183
       พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59...ตอบ 1/ อ่าน 3669
       อบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษา C++ .ในการสร้างหุ่่นยนต์...ตอบ / อ่าน 3474
       ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองชุดครุย รุ่นที่ 13...ตอบ / อ่าน 2873
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 3434
       การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่1...ตอบ / อ่าน 1810
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเปิดรับสมัครตามปกติ...ตอบ / อ่าน 1920
       รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 2442
       รุ่นพี่พบรุ่นน้อง...ตอบ 1/ อ่าน 3453
       ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 2049
       เรียนภาคฤดูร้อนที่ประเทศฟิลลิปปินส์ ...ตอบ 1/ อ่าน 1618
       การจัดอบรมในหัวข้อ “การเล่นเกมส์รุกฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพ” ...ตอบ 1/ อ่าน 1590
       Wacoal Sports ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อบรมศิลปป้องกันตัว "อรรถยุทธ์"...ตอบ / อ่าน 2825
       รับเพิ่มจำนวนทุนเรียนฟรี!! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่3...ตอบ / อ่าน 2832
       วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกทักษะเบื้องต้นด้านอรรถยุทธ์...ตอบ 1/ อ่าน 1776
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน: ...ตอบ 1/ อ่าน 1864
       สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 59 รอบ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2536
       วันนี้ 15 มีนาคม อากาศที่อำเภอ"โกเทมบะ"ดีมาก 14 เซลเซียส...ตอบ / อ่าน 1494
       กำหนดวันสอบคัดเลือกชิงทุนเรียนฟรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก...ตอบ 4/ อ่าน 2825
       อะไรคือคลื่นความโน้มถ่วง...ตอบ 1/ อ่าน 2271
       ร่วมอบรมสัมมนาการตลาด...สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมโฆษะ...ตอบ / อ่าน 2862
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 2...ตอบ 1/ อ่าน 1912
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 2177
       เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 6729
       การแข่งขันกีฬา เทา-ทอง เกมส์ และ Spirlt of CAS Freshy 2016...ตอบ 1/ อ่าน 3869
       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อจัดจ้างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน...ตอบ 1/ อ่าน 1689
       ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาเทา-ทองเกมส์ และการประกวด Spirit Of CAS Freshy 2016...ตอบ / อ่าน 1811
       ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2559...ตอบ 1/ อ่าน 1756
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอขอบคุณมูลนิธิฉือจี้...ตอบ / อ่าน 1791
       คอมพิวเตอร์เจนใหม่...ตอบ 1/ อ่าน 2359
       เซ็นแบบยืนยัน 2/2558...ตอบ 1/ อ่าน 1859
       เซ็นแบบยืนยัน 2/2558...ตอบ / อ่าน 8590
       ฟุตบอลไทยวาไรตี้ สัมภาษณ์ ( ดร.กษม ชนะวงศ์ )...ตอบ / อ่าน 2345
       การคัดตัวนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 14 ปี ...ตอบ / อ่าน 2011
       ผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43...ตอบ / อ่าน 1386
       ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2021
       ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี...ตอบ / อ่าน 4201
       งานมหาบัณฑิตสัมพันธ์เทา-ทอง...ตอบ / อ่าน 1618
       การแข่งขันเซปัคตะกร้อ "ลุ่มน้ำพองคัพ จังหวัดขอนแก่น"...ตอบ / อ่าน 2779
       เยี่ยมมูลนิธิรามอนแม๊กไซไซ มะนิลา ฟิลิปปินส์...ตอบ / อ่าน 1773
       ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน"...ตอบ 1/ อ่าน 1852
       โครงการส่งกำลังใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2262
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงานสำหรับนักศึกษากฎหมาย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 ...ตอบ 1/ อ่าน 1807
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟขอนแก่น โดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 ...ตอบ / อ่าน 2141
       ประชาสัมพันธ์ การรับผ้าสูท...ตอบ / อ่าน 1505
       รับแบบคำขอกู้ยืม กรอ.และกยศ. ภาคเรียนที่ 2/2558...ตอบ 1/ อ่าน 2000
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2085
       ขยายเวลา!! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุนเรียนฟรี รอบที่ 2...ตอบ 2/ อ่าน 2740
       ขอนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรม ครูเดิมที่แสนดี...ตอบ / อ่าน 2700
       ประกาศจากงานการเงิน ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อที่งานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 1587
       ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 1355
       โครงการศึกษาดูงาน ณ กรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่นโดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2370
       ฟุตซอล ชิงแชมป์สโมสรอาเซียน 2015,AFF Futsal Club 2015,บีจี-บัณฑิตเอเชีย,เฟลดา ยูไนเต็ด เอฟซี ...ตอบ / อ่าน 1770
       อธิการบดีขอบขอบพระคุณท่านนายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย(นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)...ตอบ 1/ อ่าน 3393
       ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มาสมัครโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 1736
       ภาพบรรยากาศเข้าค่ายท่าเยี่ยม...ตอบ / อ่าน 3782
       กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่นที่ 12 และแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 3601
       ขอแสดงความยินดีกับ อาจาย์แสงโสม อมรรัตนพงษ์...ตอบ 1/ อ่าน 5068
       ยินดีต้อนรับอาจารย์ผู้ช่วยสอน...ตอบ / อ่าน 3003
       ไทยชนะเกาหลีใต้ 1:0 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อย...ตอบ / อ่าน 2188
       หลักเกณฑ์การคัดกรอง กยศ.และกรอ. ปี2559...ตอบ / อ่าน 2003
       องค์กรเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เอส ภาคอีสาน...ตอบ / อ่าน 3566
       "ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ามีส่วนร่วและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ ตู้ ปณ.999 ปณฝ.รัฐสภา ดุสิต กทม.10305" ...ตอบ / อ่าน 1759
       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด A เรียนดี มีทุนให...ตอบ / อ่าน 1887
       กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558...ตอบ 1/ อ่าน 3241
       กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558...ตอบ / อ่าน 3628
       บัณฑิตเอเซียร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม...ตอบ / อ่าน 1789
       โครงการ The Rsiam Presented by HILUX REVO...ตอบ / อ่าน 1917
       มอบสิ่งของให้กับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด...ตอบ 1/ อ่าน 2071
       มุมหนึ่งของด้านมืดในสังคมออนไลน์...ตอบ / อ่าน 1978
       คอนเวอร์เจนซ์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น พัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ยกระดับคุณภาพระบบการศึกษาแบบบูรณาการ...ตอบ 1/ อ่าน 4230
       อบรม: หลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ และ Application on Mobile...ตอบ / อ่าน 1775
       อบรมเทคนิคการสอนฟุตบอลชั้นสูง จากวิทยากรเกียรติยศ #ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน...ตอบ / อ่าน 2098
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 4663
       บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้กับอาจารย์ และบุคลากร ของวบอ....ตอบ / อ่าน 3535
       อนุโมทนาและขอขอบคุณสามเณร อบของที่ได้รับจากการเดินบิณฑบาตรในโครงการบวชฟรีมีกุศล...ตอบ / อ่าน 1482
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1961
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1506
       รับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รอบที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 2404
       ประกาศเซ็นแบบยืนยัน กยศ. 1/2558...ตอบ / อ่าน 8703
       ราชื่อนักศึกษากญศ.รายเก่าและรายใหม่ 58 เซ็นสัญญา 1/2558 ...ตอบ / อ่าน 1895
       วันนี้เวลา 12.00-13.00 ทางทีมพัฒนาระบบจะทำการปิดระบบชั่วคราวนะคะ ...ตอบ 1/ อ่าน 3535
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างสรรค์...ตอบ / อ่าน 1872
       พิธีประกาศเกียรติคุณทีมฟุตบอลเยาวชนหญิงไทยรุ่นอายุ 14 ปี...ตอบ / อ่าน 1654
       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...ตอบ / อ่าน 1480
       รับสมัครติวเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิตรุ่น69...ตอบ / อ่าน 2413
       บีจี-บัณฑิตเอเซียได้เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์สโมสรอาเซี่ยน2015...ตอบ / อ่าน 1634
       รายชื่อเซ็นแบบยืนยัน กยศ.รายเก่า รหัส 54,55,56,57,...ตอบ / อ่าน 2134
       ประกาศจากงานทุนการศึกษา เรื่องเปิดบัญชี...ตอบ / อ่าน 1596
       แบโผ 27 แข้ง 16 ปีหญิงทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบ 8 ทีมสุดท้าย...ตอบ / อ่าน 1972
       ยินดีต้อนรับ ดร.หลิน วิทยากรจากเอดอก จากไต้หวัน...ตอบ 1/ อ่าน 3274
       กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...ตอบ / อ่าน 2942
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ...ตอบ / อ่าน 1614
       ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ 1/ อ่าน 2612
       ขอเเสดงความยินดี กับ นางสาวธิดารัตน์ เวียงสกล...ตอบ / อ่าน 4449
       ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ.และกรอ. ปีการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 2065
       สำนักงาน ADOC ไต้หวัน ได้ส่งอาสาสมัคร จาก Zhungyuan Christian University...ตอบ / อ่าน 2937
       การประกวดวงดนตรี CAS ‘YOUNG SING’ Band Contest ...ตอบ 1/ อ่าน 2189
       ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ป.โท ปีการศึกษา 1-2558...ตอบ 1/ อ่าน 2298
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 58...ตอบ / อ่าน 1957
       พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน 1/58...ตอบ / อ่าน 1508
       เชิญร่วมงานตุ้มโฮม12นิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1845
       ขอเชิญน้องใหม่ CAS ร่วมกิจกรรม "รักแรกยิ้ม" ...ตอบ / อ่าน 1974
       พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 1825
       ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 (รอบที่ 2)...ตอบ / อ่าน 1276
       ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ติดต่อที่งานการเงินด่วน...ตอบ / อ่าน 1382
       เราถึงพลูโตแล้ว...ตอบ 1/ อ่าน 2247
       มหกรรมขำกระจาย...ตอบ / อ่าน 2035
       บริษัท แสนสิริ รับนักศึกษาทำงานพิเศษ...ตอบ / อ่าน 1530
       นักศึกษาใหม่ รหัส 58 (รอบแรก)เชิญประชุมการลงทะเบียนและเตรียมความพร้อม...ตอบ / อ่าน 1793
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 3914
       ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2015 - ความเห็นของโค้ชหลังเกม โกตดิวัวร์ 2- 3 ไทย...ตอบ 1/ อ่าน 3423
       พวกเราศิษย์เก่าอาร์ลิงตั้น(UTA)ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับพี่หนึ่ง"ศิโรฒน์ ดวงรัตน์"ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...ตอบ / อ่าน 2002
       Windows10 มาแล้วรู้ยัง...ตอบ / อ่าน 2369
       ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 5146
       จดหมายข่าววิทยาลัยฯ เดือนพฤษภาคม...ตอบ / อ่าน 1655
       วิสัยทัศน์ท่านประธานซีพี...ตอบ / อ่าน 2150
       บรรยายให้ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน 160 คน ...ตอบ / อ่าน 1794
       ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2143
       ขอเชิญร่วมเสนอผลงาน CASNIC & ESTA 2015...ตอบ 1/ อ่าน 2426
       ประกาศรายชื่อระดับคะแนนข้อเขียนผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์...ตอบ 1/ อ่าน 7458
       รายวิชาภาคฤดูร้อน / 2557...ตอบ / อ่าน 1652
       ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ./กรอ. ที่ยื่นเข้าระบบ E-student loan ...ตอบ / อ่าน 1917
       ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษา 2558 รหัส 58...ตอบ 1/ อ่าน 4724
       ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่4...ตอบ / อ่าน 2042
       จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์...ตอบ / อ่าน 1763
       เชิญชวนประกวดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด...ตอบ / อ่าน 1679
       Welcome Dr.I.Elizabeth...ตอบ / อ่าน 3491
       ช่วงสุดท้ายของวันนี้ ทุกคนในสนามมีหน้าตาสุขล้นพ้น...ตอบ / อ่าน 2253
       ศิษย์เก่าขอนแก่นเอฟซีคือ โชโกะ ยูโตะ มายเอะ...ตอบ / อ่าน 2084
       วีดีโอเพลงเชียร์ ฟุตบอลเยาวชนขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2099
       นพ. กระแส ' ระบุ เป็นสิ่งดีที่กลุ่มการเมืองสนใจอยากร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อเป็นประโยชน์ และ กมธ.ยกร่างฯ ไม่ขัดข้อง ย้ำแก้ร่าง รธน. ยึดประโยชน์ ปชช....ตอบ 1/ อ่าน 6723
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1837
       ยินดีต้อนรับ ดร.สาธิต วิทยากร...ตอบ / อ่าน 3203
       ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558...ตอบ / อ่าน 1806
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรม one & only ภายใต้โครงการ Discover Thainess...ตอบ / อ่าน 1980
       สัมมนาวิชาการ สาขาวิชาการตลาด...ตอบ / อ่าน 3989
       คณะวิทยากรและนักฟุตบอลทีมเยาวชนขอนแก่นเอฟซี...ตอบ / อ่าน 1589
       กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและอาจารย์...ตอบ / อ่าน 3486
       โครงการอบรมคอมพิวเตอร์นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา...ตอบ / อ่าน 3323
       ประกาศผลสอบชิงทุนมูลนิธิกระแส ชนะวงศ์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 1754
       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาค้าปลีกรหัส54...ตอบ / อ่าน 3659
       ประกาศรายชื่อคืนเงินนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 2047
       ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมฝึกโยคะเพื่อการพัฒนาจิตกับ Wacoal Sports”...ตอบ / อ่าน 2262
       ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 1686
       ติวสรุปเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิตภาค 2...ตอบ / อ่าน 2297
       ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2557...ตอบ 1/ อ่าน 4964
       ประกาศด่วน!! งานทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2201
       ติวสรุปเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2...ตอบ / อ่าน 1751
       รับสมัครนักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก...ตอบ / อ่าน 3686
       ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ...ตอบ / อ่าน 1511
       ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อที่งานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1682
       อาจารย์ตวงพร ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการปฎิรูปกฎหมาย...ตอบ / อ่าน 1984
       Freshy mk 57...ตอบ / อ่าน 3882
       Sports Day...ตอบ 1/ อ่าน 3815
       ประกาศด่วนจากงานทุนเพื่อการศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2050
       สัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในยุคประชาคมอาเซียน...ตอบ / อ่าน 3213
       ประกาศจากงานการเงิน ด่วน ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อขอรับเงินคืนในรอบที่ สาม ภาคเรียนที่ 1/2556...ตอบ 1/ อ่าน 1614
       รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 100% ปีการศึกษา 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2224
       ขอเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตอบ 1/ อ่าน 7448
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 3246
       กำหนดการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน เทา-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ...ตอบ / อ่าน 2984
       ประกาศรายชื่อนักศึกษาเซ็นแบบยืนยัน กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557...ตอบ / อ่าน 1795
       การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรและกรรมการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 2291
       อธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เยือนประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 1631
       วิธีหาระยะทางดาวบนท้องฟ้า...ตอบ 1/ อ่าน 4545
       ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดขั้นสูง...ตอบ 1/ อ่าน 1844
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559...ตอบ 1/ อ่าน 14445
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย แชมป์สมัยที่ 6 และ 5 สมัยติดต่อกัน...ตอบ / อ่าน 2451
       นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ...ตอบ 1/ อ่าน 1864
       ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอ ภาคเรียนที่ 2/2557...ตอบ 1/ อ่าน 1591
       ชมบอลได้บุญ การแข่งขันฟุตบอลมหากุศล Charity Super Match...ตอบ 1/ อ่าน 4420
       รับปริญญา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 11 สาขาวิชาการตลาด ...ตอบ / อ่าน 4059
       สานสัมพันธ์พี่น้องการตลาด...ตอบ / อ่าน 2994
       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มารับเงินคืนในภาคเรียนที่ 1-2556 ...ตอบ 1/ อ่าน 1763
       การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ 2/ อ่าน 14089
       เปิดแล้ว สาขาใหม่ "สาขาภาษาอังกฤษศึกษา" พร้อมทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2182
       เปิดขยายระยะเวลารับสมัคร ปริญญาโท...ตอบ / อ่าน 2139
       ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษารุ่น 11...ตอบ / อ่าน 6052
       การอบรมคอมฯจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...ตอบ / อ่าน 3475
       อบรมภาษาอังกฤษ ตำรวจท่องเที่ยว...ตอบ 1/ อ่าน 6610
       ขอเชิญร่วมงาน "บัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่3"...ตอบ / อ่าน 2147
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท...ตอบ / อ่าน 2624
       การรับรองวุฒิ ก.ค.ศ. ...ตอบ / อ่าน 1943
       เปิดรับสมัครนักศึกษาะดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2/2557...ตอบ 1/ อ่าน 3084
       Good afternoon Distinguished guests ,Ladies and Gentlemen of Sapporo Consadole...ตอบ 1/ อ่าน 2282
       กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2558...ตอบ / อ่าน 2727
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ 1/ อ่าน 4211
       ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ...ตอบ 1/ อ่าน 3910
       รายละเอียดการรับสมัคร...ตอบ 1/ อ่าน 2527
       ตะกร้อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทั้งชายและหญิงผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกีฬามหาวิทยาลัย...ตอบ 1/ อ่าน 3123
       คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!...ตอบ 1/ อ่าน 2852
       เบื้องหลังความสำเร็จ...ตอบ / อ่าน 3602
       สวยๆ หล่อๆ กันทั้งนั้น MK CAS...ตอบ / อ่าน 3252
       กิจกรรม HONDA Scoopy i ของนักศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด...ตอบ / อ่าน 3814
       ประเทศไทย 36 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้รับการรับรองโดยรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ ...ตอบ / อ่าน 2628
       การร่วมแข่งขันประกวดแผนการตลาด HONDA ครั้งที่ 7 ...ตอบ / อ่าน 3866
       ท่านผู้รับใบอนุญาตฯสนทนาธรรม ธรรมะกับการศึกษา กับพระอาจารย์เจ้าคณะ...ตอบ / อ่าน 4063
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ววันนี้!!...ตอบ / อ่าน 6698
       การจองชุดครุย...ตอบ 3/ อ่าน 1814
       การมาของ WINDOWS10...ตอบ 1/ อ่าน 2505
       ติวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความฟรี...ตอบ / อ่าน 2894
       รับสมัครนักศึกษาใหม่...ตอบ / อ่าน 4252
       ประกาศแจ้งรับผ้าสูท ...ตอบ / อ่าน 1917
       CASNIC 2014...ตอบ / อ่าน 3925
       ประกาศนักศึกษาสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ(ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น)...ตอบ 1/ อ่าน 1749
       ประกาศขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2217
       ติวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...ตอบ / อ่าน 4485
       โครงการศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 3835
       ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2557...ตอบ 2/ อ่าน 2100
       ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)...ตอบ / อ่าน 1797
       ฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่าง ทีม บีจี-บัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2135
       อบรม การใช้โปรแกรม SWISH MAX 4...ตอบ 1/ อ่าน 3501
       การเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (เฉพาะวันที่ 9-10 ต.ค. 57)...ตอบ 1/ อ่าน 4747
       โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 2506
       ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด 19 ปี นำโดย ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2860
       ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...ตอบ / อ่าน 3848
       หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ...ตอบ / อ่าน 3662
       โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 3693
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ...ตอบ / อ่าน 1732
       อบรมสื่อ CAI ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม...ตอบ / อ่าน 2910
       ขยายเวลาลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการ...ตอบ 1/ อ่าน 1850
       เรื่อง การขยายเวลาลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการ...ตอบ / อ่าน 1914
       ASUS Zenfone สมารท์โฟนแรงราคาเบา...ตอบ / อ่าน 2745
       ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาการเป็นบัณฑิตในอุดมคติ...ตอบ / อ่าน 3727
       ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนได้สำเร็จ...ตอบ / อ่าน 2198
       สิ่งดีๆ มีที่นี่ ขอชื่นชมนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียครับ...ตอบ 1/ อ่าน 4141
       ภาพกิจกรรมสัมมนา Marketing Plan Contest 7 # By A.P. Honda ...ตอบ / อ่าน 3660
       โครงการฝึกอบรม“พระไตรปิฎกศึกษาและปฏิบัติธรรม”สำหรับนักศึกษาเยาวชนและอุบาสก-อุบาสิกา...ตอบ / อ่าน 1696
       โครงการฝึกอบรม "พระไตรปิฎกศึกษาและปฏิบัติธรรม"...ตอบ / อ่าน 6419
       ประชุมเจ้าภาพร่วมCASNIC2014ครั้งที่2...ตอบ / อ่าน 1788
       คำประกาศหลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณนักวิจัย...ตอบ / อ่าน 1771
       ขยายเวลารับสมัครและมอบทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 1948
       Quality of Life and Health Status Among Thai Elderly After Economic Crisis,Khon Kaen Province, Thailand....ตอบ 1/ อ่าน 1984
       เปิดใช้บริการ CAS smart app...ตอบ 4/ อ่าน 7532
       หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3159
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกๆ ท่าน...ตอบ 1/ อ่าน 6490
       โครงการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "คุณภาพศิษย์ : สะท้อนคุณภาพครู"...ตอบ 1/ อ่าน 2361
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ...ตอบ / อ่าน 2028
       พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ โครงการบวชฟรีมีกุศล...ตอบ 1/ อ่าน 2337
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ...ตอบ / อ่าน 1994
       12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ...ตอบ / อ่าน 4464
       สมัครอบรมเขียนบทความวิจัย...ตอบ / อ่าน 2113
       ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2557...ตอบ 1/ อ่าน 2229
       กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียน 1/2557...ตอบ / อ่าน 1925
       ปฏิทินการศึกษาประจำปี 1/57 ทั้งหมด...ตอบ / อ่าน 3330
       อบรมฟรี "การถ่ายภาพ มอเตอร์สปอร์ต และ กิจกรรม" ...ตอบ / อ่าน 1824
       ตารางเรียน 1/57...ตอบ / อ่าน 3163
       มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท...ตอบ 1/ อ่าน 2111
       Welcome Chungyuan Christian University ...ตอบ / อ่าน 3535
       โครงการการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3...ตอบ 1/ อ่าน 1327
       ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด่วนที่ห้องเซอร์เวอร์...ตอบ / อ่าน 3240
       กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสา พลเมืองไทย พลเมืองโลก...ตอบ / อ่าน 2355
       ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557...ตอบ 2/ อ่าน 5580
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รับทุนการศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2557...ตอบ / อ่าน 1902
       Marketing Freshy 57 รุ่น 13 ท่าเยี่ยม อำเภอพล ...ตอบ / อ่าน 3247
       Freshy 57 บีงทุ้งสร้าง...ตอบ / อ่าน 3646
       กิจกรรมหนังสั้น"บัณฑิตอุดมคติไทย โตไปไม่โกง...ตอบ / อ่าน 3115
       โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ (Bangkok Film School) จะจัดให้มีการอบรม...ตอบ / อ่าน 3354
       กิจกรรมรับน้อง 57...ตอบ / อ่าน 3521
       สัมมนา“Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda” ...ตอบ / อ่าน 3978
       Welcome Youth Education Service (YES) ...ตอบ / อ่าน 1930
       ขอเชิญร่วม "เพาะ กล้า ดี" สู่สังคม กับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3501
       พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี พิธีมอบตะเกียง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557...ตอบ / อ่าน 5635
       การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน...ตอบ 1/ อ่าน 3741
       ชมรม CASแดนซ์คลับ ...ตอบ / อ่าน 1942
       ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 14 ปี แชมป์อาเซียน 2014...ตอบ / อ่าน 2150
       โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2388
       งานเลี้ยง"ตุ้มโฮม 11 ปีนิติศาสตร์"...ตอบ / อ่าน 2432
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2465
       ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 41...ตอบ 1/ อ่าน 1821
       ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ...ตอบ 1/ อ่าน 2900
       ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557...ตอบ 1/ อ่าน 1932
       ขอเชิญสั่งจอง ดอกมะลิสานสายใยครอบครัว...ตอบ 1/ อ่าน 1712
       iOS8 มาแล้ว...ตอบ / อ่าน 2481
       Homeแบนเนอร์สไลน์ใหญ่สุดหน้าเว็บหน้า ...ตอบ / อ่าน 1026
       ประชุมนักศึกษาใหม่รหัส 57 (กลุ่ม A มี 4 คณะ)...ตอบ / อ่าน 4525
       ขอเลื่อนงาน"ตุ้มโฮมฯ11ปีนิติศาสตร์"...ตอบ 1/ อ่าน 2225
       สั่งจองชุดครุย ด่วนๆ...ตอบ / อ่าน 5780
       ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557...ตอบ 1/ อ่าน 1987
       การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ“ชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2”...ตอบ / อ่าน 4242
       เลื่อนสอบปลายภาคภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖...ตอบ / อ่าน 3572
       ขอแสดงความยินดีกับบอลหญิงไทยไปบอลโลก...ตอบ 1/ อ่าน 3112
       ยินดีต้อนรับผู้เข้าสอบคัดเลือก ธกส. สนามสอบพิมพ์ดีด...ตอบ / อ่าน 3130
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557...ตอบ / อ่าน 8119
       กิจกรรม"ตุ้มโฮมน้องพี่ 11 ปีนิติศาสตร์"...ตอบ / อ่าน 2180
       มาขับเครื่องบินกันเถอะ...ตอบ / อ่าน 3990
       ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล...ตอบ / อ่าน 2393
       ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ CAI...ตอบ / อ่าน 3824
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกรอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 4911
       อบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 7300
       ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านฟุตบอล...ตอบ / อ่าน 2520
       ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 3613
       โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A Active Citizen "พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา"...ตอบ / อ่าน 1957
       โครงการ Thai Youth Initiative Against Drugs ...ตอบ / อ่าน 2013
       โครงการกองทุนตั้งตัวได้ สร้างนักธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชาติ...ตอบ / อ่าน 2251
       ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา...ตอบ / อ่าน 3659
       สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557...ตอบ / อ่าน 1820
       ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ผ่านการอบรมโค้ชของ AFC...ตอบ 1/ อ่าน 2745
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อเทคโน ไทย-เยอรมันคัพ ครั้งที่5...ตอบ / อ่าน 2232
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)...ตอบ 1/ อ่าน 4723
       บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมโครงการ 3dsmaxbootcamp 2014...ตอบ / อ่าน 3932
       ปริญญาโท...ตอบ 1/ อ่าน 18066
       ตารางเรียน1/2557 หลักสูตร M.B.A. สองปริญญาบัตร...ตอบ / อ่าน 4722
       ทุนการศึกษา “โครงการพี่ชวนน้อง 57”...ตอบ 1/ อ่าน 9054
       คลิปวีดีโอ การประยุกต์ใช้ไอที + ศิลปวัฒนธรรมรายวิชา"ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน...ตอบ 1/ อ่าน 3254
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นแม่ข่ายหลักในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2034
       กำหนดการพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา...ตอบ / อ่าน 6881
       ประชาสัมพันธ์งานคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4774
       ทีมทีเร็กซ์-เทคโนพลฯ สามารถคว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอลชุมแพ คัพ ครั้งที่ 25...ตอบ / อ่าน 5718
       ติวเพื่อเตรียมตัวสอบเนติฯ...ตอบ / อ่าน 4699
       เนเมซิสดาวคู่มหาภัย...ตอบ / อ่าน 4028
       หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ...ตอบ / อ่าน 4716
       Interactive Session With Dr Krasae Chanawongse, From Thailand...ตอบ 1/ อ่าน 3975
       ตารางสอบปลายภาค2/56...ตอบ / อ่าน 3795
       ตารางสอบปลายภาค2/2556...ตอบ / อ่าน 9155
       สมัครเรียนปี 2557 รับสิทธิทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท...ตอบ 1/ อ่าน 7625
       ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อชายเข้าเก็บตัวทีมชาติ...ตอบ 1/ อ่าน 4548
       การแข่งขันฟุตบอลการกุศล Air Asia Charity Match...ตอบ / อ่าน 3867
       หลักสูตรM.B.A.2ปริญญาบัตร เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 5185
       ความรู้สึกคุณหมอกระแสที่มีต่อครูเดิมที่แสนดี...ตอบ 2/ อ่าน 4999
       ตลาดนัดแรงงาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 - 9 ก.พ.57 ...ตอบ / อ่าน 3328
       การแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2557...ตอบ 1/ อ่าน 6586
       กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41มอดินแดงเกมส์...ตอบ 2/ อ่าน 4923
       หลักสูตรที่เปิดสอน...ตอบ / อ่าน 4250
       พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูเดิมที่แสนดี...ตอบ 2/ อ่าน 4869
       ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเข้ารับเกียรติบัตร และเสนอชืื่อครูเดิมที่แสนดี ประจำปี พ.ศ.2557...ตอบ / อ่าน 7129
       ขอเชิญชวนชาวเทาทองร่วมอวยพรวันปีใหม่ 2557...ตอบ 2/ อ่าน 3952
       ขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้ออายุไม่เกิน 18 ปีชาย...ตอบ 1/ อ่าน 3886
       พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 10...ตอบ 4/ อ่าน 8213
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ : Idea I-Mobile Tatraw Festival 2013 ...ตอบ / อ่าน 4962
       ประชาสัมพันธ์ิจกรรมร่วมถวายพระพรชัยมงคล...ตอบ / อ่าน 3807
       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 21 ...ตอบ / อ่าน 5308
       วันพ่อแห่งชาติ ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญใส่บาตร...ตอบ / อ่าน 3883
       ผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)...ตอบ / อ่าน 4985
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ONE DAY WORK SHOP...ตอบ 1/ อ่าน 5116
       ประชาสัมพันธ์การเสนอทุนให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากโรงพยาบาลพญาไท อินเตอร์เนชั่ลแนล...ตอบ / อ่าน 3893
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติการกระทำที่รุนแรงต่อสตรีและเด็ก...ตอบ / อ่าน 3688
       การแข่งขันเซปักตะกร้อ “Idea I-mobile Takraw Festival 2013 ”...ตอบ 1/ อ่าน 3395
       ให้บัณฑิตมาติดต่อสั่งจองชุดครุย...ตอบ / อ่าน 4579
       ประกวดภาพถ่ายวันพ่อ "กอดพ่ออุ่นที่สุดในโลก"...ตอบ / อ่าน 2527
       ขวัญใจ แฮปปี้ ในงานประกวดนางนพมาศ...ตอบ / อ่าน 3775
       ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 20 ...ตอบ / อ่าน 4289