รวมข่าวเด่น

วิทยาลัยทั้งหมด

ไม่มีในฐานข้อมูล
จำนวน:
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวทั้งหมด
       


ฐานข้อมูลทั้งหมด
       การแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลสโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบคัดเลือกโซนตะวันออก...ตอบ / อ่าน 6
       วันสถาปนา 42 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ...ตอบ / อ่าน 10
       นวัตกรรมสินค้าและบริการ ของนักศึกษาค้าปลีกชั้นปี 4...ตอบ / อ่าน 10
       Proceedings CASNIC การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 23
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 CASNIC 2022...ตอบ / อ่าน 36
       ขอแสดงความยินดีกับทีม "แชมป์เก่า" คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...ตอบ / อ่าน 18
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก...ตอบ / อ่าน 30
       นักกีฬาฟุตบอล #ทีมชาติไทย🇹🇭...ตอบ / อ่าน 31
       ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ #ทีมชาติไทย 🇹🇭 ...ตอบ / อ่าน 26
       การแข่งขันกีฬาภายในวันที่ 1 สารสัมพันธ์พี่น้อง 🏀🏐🤝 ของคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 35
       ขอแสดงความยินดีกับ นายชนินทร์ นาสมโคตร...ตอบ / อ่าน 36
       ศ.ดร.นพ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งฯ ให้โอวาทและมอบกำลัง...ตอบ / อ่าน 31
       วันที่ 11 ส.ค.-14 ก.ย. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน...ตอบ / อ่าน 56
       สัมมนาของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก...ตอบ / อ่าน 46
       ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 25
       คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์ ให้ปกปักษ์รักษาทุกๆท่านให้เจริญรุ่งเรือง...ตอบ / อ่าน 49
       โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดโดย สวทช....ตอบ / อ่าน 62
       การวิพากษ์แผนการจัดการเรียนการรู้ วงรอบที่ 1 การดำเนินกระบวนการ E-PLC...ตอบ / อ่าน 56
       Minimarathon Run for Health 2022 ต่อเนื่อง...ตอบ / อ่าน 74
       เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำร่วมสมัยกับโลกดิจิทัล"...ตอบ / อ่าน 28
       บรรยายพิเศษหัวข้อ ” ภาวะผู้นำในการวิจัยยุคใหม่ “...ตอบ / อ่าน 37
       Convention hall 3-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ...ตอบ / อ่าน 62
       พิธีการบายศรีสู่ขวัญ คณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่17...ตอบ / อ่าน 33
       ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย EAC ประเทศฟิลิปปินส์...ตอบ / อ่าน 27
       ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน...ตอบ / อ่าน 58
       โอกาสมาถึงแล้ว ❗️❗️ 📣 เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์ ...ตอบ / อ่าน 54
       ผู้แทนท่านอธิการบดีในฐานะประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอลของสมาคมฯให้การต้อนรับนายพงษ์เทพ มุสิเกตุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 27
       กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...ตอบ / อ่าน 47
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่เข้ารับทุนพัฒนาการศึกษา...ตอบ / อ่าน 35
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบและบรรยายในหัวข้อ เวลา โอกาสและ กัลยาณมิตร...ตอบ / อ่าน 31
       คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าอบรม WORKSHOP BMC...ตอบ / อ่าน 107
       พิธีบายศรีสู่ขวัญ รุ่นน้องปี1 สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ประจำปี 2565...ตอบ / อ่าน 54
       อบให้กับน้องๆที่โรงเรียนการศึกษาคนพิการทางสายตาขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 87
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ณ...ตอบ / อ่าน 35
       เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ เพื่อเรียนเชิญท่านบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำการวิจัยยุคใหม่"...ตอบ / อ่าน 29
       รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นำคณะอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัด ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 36
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน Thailand Education Expo...ตอบ / อ่าน 72
       นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 61
       อธิการบดี เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 158
       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 136
       แนวคิดจากครู ด้วยความรักความห่วงใย ต่อนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 172
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ...ตอบ / อ่าน 47
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ...ตอบ / อ่าน 44
       ประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2565...ตอบ / อ่าน 81
       เปิดรับสมัคร U2T for BCG...ตอบ / อ่าน 123
       facebook เพจของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งหมด...ตอบ / อ่าน 167
       "อรทัย ศรีมะณี"...ตอบ / อ่าน 82
       1st CAS Minimarathon Run for Health 2022...ตอบ / อ่าน 338
       U- School Mentoring 2564...ตอบ / อ่าน 106
       รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...ตอบ / อ่าน 192
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 263
       มิถุนายนนี้ สาขาที่ยังเปิดรับสมัครน้องๆ ยังมีนะคะ...ตอบ / อ่าน 159
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่...ตอบ / อ่าน 89
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สโมสฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ...ตอบ / อ่าน 362
       #Congratulation College of Asian Scholars 🇹🇭 to win Thailand Women...ตอบ / อ่าน 91
       ด่วน!! รับสมัครถึง 20 มิ.ย. 65📌📌เปิดรับสมัคร นศ+พนักงานฝึกงาน✅✅...ตอบ / อ่าน 438
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 🤍 วิทยาการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 324
       15 ทุนนี้ #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง 👩‍👩‍👧‍👦✨...ตอบ / อ่าน 331
       พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ณ ห้องประชุม พงศ์ศักดิ์-วิทยากร...ตอบ / อ่าน 424
       โค้ชมิโยะ" ⚽️ @ห้องเกษมสุวรรณ...ตอบ / อ่าน 305
       ThaiPBSSport #ฟุตบอลหญิง ทีมบัณฑิตเอเซีย จ่าฝูงไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาลนี้ ยืนยันว่า...ตอบ / อ่าน 52
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 417
       งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022...ตอบ / อ่าน 297
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1454
       ยินดีต้อนรับคณะกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ...ตอบ / อ่าน 75
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 1442
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 596
       ประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ...ตอบ / อ่าน 413
       ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครู...ตอบ / อ่าน 331
       โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 376
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 607
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1413
       รับสมัครนักศึกษาใหม่           ...ตอบ / อ่าน 453
       #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง สมัครด่วนนะคะ 📌 #จำนวนจำกัด‼️...ตอบ / อ่าน 219
       โครงการการใช้งานสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับ...ตอบ / อ่าน 99
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1183
       โครงการปฐมนิเทศทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 117
       ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน กสศ....ตอบ / อ่าน 342
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ2คณะพยายาล...ตอบ / อ่าน 1798
       นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 772
       สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 799
       กำหนดการซ้อม พิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 18-19 🧑‍🎓 ...ตอบ / อ่าน 1023
       บัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับวิทยาลัย สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไป...ตอบ / อ่าน 235
       ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 354
       รับสมัครผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรีอ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 542
       รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 443
       U-League ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ...ตอบ / อ่าน 419
       "นักการตลาดมืออาชีพ" หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล...ตอบ / อ่าน 535
       พิธีมอบทุนพัฒนาการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มที่ 2...ตอบ / อ่าน 237
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 1301
       🔥 โค้งสุดท้าย 50 ทุนสำหรับเดือนเมษายนนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 646
       👉 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 943
       มอบกระเช้าผลไม้กระเช้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ...ตอบ / อ่าน 159
       ท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ มอบหมายคณาจารย์และนักศึกษา ไปมอบของอุปโภคบริโภคครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด...ตอบ / อ่าน 164
       กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีส่งทีมนักกีฬาคนพิการ...ตอบ / อ่าน 369
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีและคณะ ร่วมประชุมหารือกับท่านธนวรรธน์ ธะนะคำมา...ตอบ / อ่าน 734
       📌 สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 65 นี้เท่านั้น📍รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา...ตอบ / อ่าน 668
       เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 883
       ว.บัณฑิตเอเซีย ฟอร์มเฉียบอัด มจพ.พระนครเหนือ 4-1 ทะลุเซมิไฟนอลศึก #88ปี...ตอบ / อ่าน 108
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 1025
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 672
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 861
       📢ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 848
       ขอแสดงความยินดี🎉 กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 1320
       สมัครเรียน พร้อม 20 ทุนเท่านั้น สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 120
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ป.เอก เข้าพบ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 132
       ชาวขอนแก่นต้อนรับ “พลอย ขอนแก่น” แชมป์โลกสนุ๊กเกอร์หญิงอย่างอบอุ่น...ตอบ / อ่าน 207
       ภาพการแข่งขันฟุตบอล " คุวานันท์ CIRCUIT 2022 ⚽️ " รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (สนามที่ 1)...ตอบ / อ่าน 198
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 1...ตอบ / อ่าน 2821
       3 มีนาคม 2565 ดร.สายัณห์ ผาน้อยดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ...ตอบ / อ่าน 117
       นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตร บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่น 7 ห้อง 2 จัดโครงการ 3 ป....ตอบ / อ่าน 132
       ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565...ตอบ / อ่าน 1295
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 865
       Football U-League Thailand (รอบคัดเลือก กลุ่ม B)...ตอบ / อ่าน 868
       ยินดีต้อนรับ 🙏คณะผู้บริหารและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในกิจกรรม...ตอบ / อ่าน 148
       ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 236
       TikTok 🎊🎉 สมัครร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสนุกสนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 703
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 856
       ผู้จบ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 577
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 1389
       แชมป์เก่า บัณฑิตเอเชีย บุกชนะ น้องใหม่ ขอนแก่น ซิตี้ 2-0 เก็บ3แต้ม...ตอบ / อ่าน 131
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 306
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กผศน...ตอบ / อ่าน 1015
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 255
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 2720
       มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ โดยท่านผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยฯ ณ ศูนย์ CI ...ตอบ / อ่าน 1000
       การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ⚽️ 💪 ระหว่าง...ตอบ / อ่าน 528
       ไดโนพิฆาต” จากถิ่นหมอแคน กับการไล่ล่าแชมป์ไทยวีเมนส์ลีก สมัยที่ 5️⃣...ตอบ / อ่าน 496
       ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 1342
       วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)...ตอบ / อ่าน 1115
       20กพ.65 ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ และดร.พิศิษฐ์ เทพไกลวัลย์ ร่วมโครงการ3ป...ตอบ / อ่าน 411
       นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาสตร์และศิลปศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 646
       การแข่งขันฟุตชอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี...ตอบ / อ่าน 765
       รองอธิการบดีเป็นผู้แทนของอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน...ตอบ / อ่าน 198
       สมัครเรียน และทุนศิษย์เก่า #เทคโนพลฯ" ปวส. ต่อ ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 546
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 812
       รับสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1109
       การแข่งขันBasketball 3x3บัณฑิตเอเซียคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65...ตอบ / อ่าน 327
       คณะบริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และประสานงานการแนะแนวหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 303
       อาจารย์ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ ผอ.สำนักอธิการบดี บรรยายแนะแนวมอบทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 581
       มวิจัยการจัดการขยะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล...ตอบ / อ่าน 877
       คนมีน้อยโดยกำเนิด ต้องได้มากด้วยโอกาส...ตอบ / อ่าน 380
       การประชุม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...ตอบ / อ่าน 322
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 2378
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 608
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 402
       คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการ “ ตรวจ ATK “...ตอบ / อ่าน 340
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อุปนายกฝ่ายบริหาร...ตอบ / อ่าน 231
       ผู้ช่วยท่านอธิการบดี​ ท่านผู้ว่าสุทธินันท์​ บุญมี​ และท่านรอง​อธิการบดี​ ...ตอบ / อ่าน 763
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 คณะนิติศาสตร์ 📚สาขาวิชานิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1076
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี และคณะ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 710
       ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต1...ตอบ / อ่าน 110
       แบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ ...ตอบ / อ่าน 986
       รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1...ตอบ / อ่าน 1397
       ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ...ตอบ / อ่าน 912
       พิธีการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ...ตอบ / อ่าน 172
       26พ.ย 65 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วยรองผอ.เขตฯ...ตอบ / อ่าน 139
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 !!!...ตอบ / อ่าน 701
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 794
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1176
       หลวงตาบุญชื่น นำสาธุชนทำวัตรเย็น...ตอบ / อ่าน 383
       รประเมินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 174
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 4267
       บริษัท CP และ สามล้อไทย เชิญท่านอธิการบดีประชุมสานต่อ ด้านเครือข่าย...ตอบ / อ่าน 175
       พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2564 ...ตอบ / อ่าน 359
       วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...ตอบ / อ่าน 188
       ผลการแข่งขันฟุตบอล (หญิง) 7คน...ตอบ / อ่าน 656
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 ม.ค. 65 นี้เท่านั้น...ตอบ / อ่าน 328
       การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยเงินรางวัลรายการ "เมืองไทยประกันภัย"Women's Festival 2021 ...ตอบ / อ่าน 882
       Proceedings งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC 2021...ตอบ / อ่าน 1911
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ประธานร่วมฝ่ายวิชาการและวารสาร...ตอบ / อ่าน 1667
       ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานคณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 1012
       นางสาวพัชนิดา ประสิทธิ์ รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 300
       ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย...ตอบ / อ่าน 1595
       อาจารย์กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทย ...ตอบ / อ่าน 216
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564...ตอบ / อ่าน 251
       ร่วมต้อนรับคุณสิริพรจังตระกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 210
       ให้กำลังใจ น.ส.พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ หรือ #พลอยขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1849
       ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ...ตอบ / อ่าน 1001
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564 รอบสุดท้าย...ตอบ / อ่าน 1384
       รคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร Intensive Program ...ตอบ / อ่าน 285
       สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เมืองไทยประกันภัย" เซปักตะกร้อ ทัวร์นาเมนต์ 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี...ตอบ / อ่าน 427
       ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 4/2564...ตอบ / อ่าน 206
       สัมมนาออนไลน์ 🌟ฟรี🌟 พี่ชวนน้อง ลุยตลาดออนไลน์ อาชีพหลัก/อาชีพเสริม...ตอบ / อ่าน 492
       มาให้กำลังใจกันต่อ❤️⚽🥅 #ทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 251
       ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1...ตอบ / อ่าน 396
       คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และนักศึกษารณรงค์...ตอบ / อ่าน 445
       รับสมัครผู้จบ ม.6 และ ปวช. สนใจสมัครสอบชิงทุนเรียนตลอด 4 ปี(ปริญญาตรี) ...ตอบ / อ่าน 1857
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักฟุตบอลจากโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ...ตอบ / อ่าน 202
       เข้าร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา...ตอบ / อ่าน 193
       ประชุมลงรายละเอียดด้านหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยี​คุวานันท์...ตอบ / อ่าน 214
       ผอ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ อ.จิราพร เสียงเสนาะ เข้าชมรูปแบบโครงการ U2T ...ตอบ / อ่าน 718
       CASUBI อบรมเทคนิคการยิง Facebook ADS...ตอบ / อ่าน 669
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ไปมอบของให้แก่ ศูนย์พักคอยหมู่บ้าน...ตอบ / อ่าน 564
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(อกศจ.ขก.)...ตอบ / อ่าน 190
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกแนะแนวโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม...ตอบ / อ่าน 189
       MOU วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 337
       CASNIC ครั้งที่ 9 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ...ตอบ / อ่าน 408
       การสร้าง Application สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Appsheet EP.4 พัฒนา Application ...ตอบ / อ่าน 334
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนำขนมจากการทำบุญใส่บาตรมอบให้กับน้องๆ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก จ.ขอนเเก่น...ตอบ / อ่าน 168
       กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ระลึกถึงพระคุณบุพการี...ตอบ / อ่าน 199
       ยินดีต้อนรับ ดร. อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 345
       การเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ณ วิมานสันติภาพ กรุงพนมเปญ...ตอบ / อ่าน 1024
       คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนาย...ตอบ / อ่าน 1362
       อบรม Workshop แผนธุรกิจโดนใจด้วย BMC ...ตอบ / อ่าน 434
       พิธีถวายความรำลึก 🙏และเปิดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ...ตอบ / อ่าน 1358
       ใบสั่งจองชุดครุย ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2341
       รวมTiK Tok CAS ผลงานนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 1183
       รวมพลัง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน...ตอบ / อ่าน 1046
       12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI...ตอบ / อ่าน 1229
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครู...ตอบ / อ่าน 269
       ขอเชิญคุณครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์-IT และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Train the Trainers Ep.4 ...ตอบ / อ่าน 1581
       ยินดีต้อนรับ คุณจักราวุธ สอนโกษา (ผอ.สพม.ขอนแก่น)...ตอบ / อ่าน 398
       การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021 ...ตอบ / อ่าน 796
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - เทคโนพลฯ ร่วมช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม...ตอบ / อ่าน 279
       นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้...ตอบ / อ่าน 1578
       สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2...ตอบ / อ่าน 995
       85 ปี ร่วมใจอวยพร ด้วยรักจากใจ | วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย | พ่อพระเมืองพล คนของโลก...ตอบ / อ่าน 306
       ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2305
       บัณฑิตเอเซีย ON TIKTOK 2021 การประกวดทำคลิปในแอปพลิเคชัน TIKTOK ควบคู่กับวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 247
       นักศึกษาชั้นปี 3 ปี 4 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดีๆ จาก สำนักงาน กลต....ตอบ / อ่าน 959
       ยินดีต้อนรับ คุณอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท ไทยตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จำกัด...ตอบ / อ่าน 1016
       ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2564...ตอบ / อ่าน 204
       สัมนาโครงการ ชาวขอนแก่นปลอดภัย สาธารณสุขมั่นใจห่างไกลโควิด19...ตอบ / อ่าน 409
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI รับสมัครนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่...ตอบ / อ่าน 708
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ พบนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม #Insideบัณฑิตเอเซีย on TikTok...ตอบ / อ่าน 261
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ เมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 442
       ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน ศาสตราจาารย์ ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 280
       สามเณรร่วมกับผู้ปกครองร่วมเดินทางฉีดวัคซีน ณ ขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 260
       การเเข่งขัน Tiktok Clip Compettion...ตอบ / อ่าน 556
       ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินคุณภาพ 2564...ตอบ / อ่าน 240
       มาเร็ว!! มีเพื่อนบอกเพื่อน มีพี่บอกพี่ มีน้องบอกน้อง จูงมือกันมาร่วม #กิจกรรมกับแสนดี เพียงจับเมาส์ 2 คลิก...ตอบ / อ่าน 1984
       โครงการบวชฟรีมีกุศล วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2564 ...ตอบ / อ่าน 707
       รับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2/2564...ตอบ / อ่าน 1537
       มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมของใช้จำเป็นไว้ให้กับผู้ป่วยที่รักษาตามศูนย์พัก CI 4...ตอบ / อ่าน 284
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย"ร่วม"ครัวมาดาม"ส่งอาหารหนุนทีมแพทย์ ...ตอบ / อ่าน 343
       แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 1026
       ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการสมัคร...ตอบ / อ่าน 2026
       นักศึกษาที่สนใจ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 2422
       CASNIC9 : CAS National and International Conference...ตอบ / อ่าน 3166
       คณะพยาบาลศาสตร์ทำจิตอาสาเพื่อการฉีดวัคซีนปกป้องโรคระบาด...ตอบ / อ่าน 287
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์เข้าพบนักศึกษาคณะพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1102
       สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆนักศึกษาโดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 284
       ท่านอธิการบดีมอบหมายให้คณาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ขอนแก่นและเมืองพล...ตอบ / อ่าน 306
       งานวิจัยสำคัญๆ สำหรับคณะวิทยาศาสตต์และเทคโนโลยี ล่าสุด...ตอบ 1/ อ่าน 190
       สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2...ตอบ 1/ อ่าน 2085
       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM...ตอบ 1/ อ่าน 1038
       ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ KM show & share...ตอบ 1/ อ่าน 533
       โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563...ตอบ 1/ อ่าน 1175
       ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 485
       ความคิดถึงจากอธิการบดี...ตอบ 1/ อ่าน 455
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 672
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์...ตอบ 1/ อ่าน 1377
       รางวัลที่สุดแห่งปี 2020 ของฟุตบอลหญิง FA THAILAND AWARDS 2020...ตอบ 1/ อ่าน 1361
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1638
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1171
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยการรับตรงรอบ 3...ตอบ 1/ อ่าน 1676
       รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3305
       งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021) ...ตอบ 1/ อ่าน 3314
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรง ปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 2329
       วันที่ 20 พ.ค.2564 📌ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ และท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ 1/ อ่าน 726
       ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 560
       สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 806
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศเพิ่ม)...ตอบ 1/ อ่าน 1041
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 1757
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 !!!...ตอบ 1/ อ่าน 2197
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยการรับตรงรอบที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2250
       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1378
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานประชุมเพื่อจัดอบรมโค็ชฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ14,16,18....ตอบ / อ่าน 851
       25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย...ตอบ / อ่าน 677
       สมัครเรียน = สมัครงาน Gosoft ...ตอบ 1/ อ่าน 2111
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1691
       สิทธิการอบรมพิเศษ!! สำหรับคุณครูที่เคยเข้าร่วม Train the Trainers EP.1...ตอบ 1/ อ่าน 2031
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 !!...ตอบ / อ่าน 1702
       แป้งขอขอบคุณ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อแป้งและครอบครัว ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 680
       สุดปัง! “มาดามแป้ง” เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว.บัณฑิตเอเซีย เผยแพร่: 12 เม.ย. 2564 15:32 ปรับปรุง: 12 เม.ย. 2564 15:32 โดย: ผู้จัดการออนไลน์...ตอบ / อ่าน 683
       Gosoft...ตอบ / อ่าน 2572
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 827
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1900
       แชมป์ บีจี-บัณฑิตเอเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนส์ลีก ระดับดิวิชั่น 1 ...ตอบ 1/ อ่าน 847
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 8007
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 2271
       มือด้านวิชาการและด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอล ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 822
       โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1303 ...ตอบ 1/ อ่าน 865
       ร่วมรับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรี...ตอบ 1/ อ่าน 1486
       ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 17 กรุณายืนยันเข้าร่วมผ่านQR Code...ตอบ 1/ อ่าน 1267
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ / อ่าน 1490
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบ และบรรยายพิเศษโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา...ตอบ / อ่าน 706
       สัมมนากลุ่มนักเรียนชมรมที่สนใจด้าน วิทยาศาสตร์และสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 989
       พิธีมอบเข็มปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 839
       ประกาศจากงานการเงินนศ.ที่มียอดค้างชำระสอบปลายภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 1186
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 921
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563...ตอบ / อ่าน 1023
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับ นักศึกษา Fujikura รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 1334
       วันที่ 23 มกราคม 2564 บรรยายกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน CP...ตอบ 1/ อ่าน 848
       ประกาศการปฐมนิเทศหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 1516
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ 1/ อ่าน 1724
       เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร(รุ่นที่17)...ตอบ 1/ อ่าน 1323
       ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2034
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.บัณฑิต 2563 เพิ่มเติม!!!!!!...ตอบ 1/ อ่าน 1525
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 6) ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 1590
       บัณฑิตเอเชียทำสถิติชนะรวดคว้าแชมป์บอลโกแฮร์ยูลีก...ตอบ 1/ อ่าน 960
       ประกาศจากงานการเงินนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเทอม สอบกลางภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 970
       ประกาศสมัครงาน จากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด...ตอบ 1/ อ่าน 2964
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาขีพครู ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 1993
       วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เดินทางมาทำการ ลงนามความร่วมมือ MOU ...ตอบ 1/ อ่าน 1169
       อาจารย์รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์บรรยายพิเศษเรื่อง...ตอบ 1/ อ่าน 2967
       ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อ.ปิยาภณ์ และหัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรม อ.อดิศรา...ตอบ / อ่าน 783
       ขอเชิญศิษย์เก่าบัณฑิตเอเซีย สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2563...ตอบ / อ่าน 1246
       พิธีมอบ “ทุนพัฒนาการศึกษา “ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 836
       ท่านธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...ตอบ / อ่าน 1522
       นิทรรศการการศึกษา ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 844
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 782
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖๔...ตอบ 1/ อ่าน 1449
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ๆได้จัดกีฬา เทคบอล(กีฬาใหม่)...ตอบ 1/ อ่าน 869
       อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนกระแสการบริบาล...ตอบ 1/ อ่าน 857
       กีฬาพาไปวันนี้จะพาไปรู้จักกับทีม บีจีบัณฑิตเอเชีย #ThaiPBSSport...ตอบ 1/ อ่าน 779
       เปิดรับสมัครสอบชิงทุนCP ALL ปี2564...ตอบ 1/ อ่าน 3490
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 "เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19" CASNIC & ESEC 2020...ตอบ 1/ อ่าน 3581
       โครงการบรรยายพิเศษ...ตอบ 1/ อ่าน 1512
       สรุปตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีก...ตอบ 1/ อ่าน 1852
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...ตอบ 1/ อ่าน 1520
       กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ RBM 63 ...ตอบ 1/ อ่าน 871
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3300
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1063
       บาลนครขอนแก่น ที่สนับสนุนให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ...ตอบ 1/ อ่าน 912
       U-School Mentoring ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2563...ตอบ 1/ อ่าน 2399
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...ตอบ 1/ อ่าน 2735
       ดร.ชีวิน อ่อนละออ จัดกิจกรรมบริหารร่างกายสนุกๆ ให้แก่ผู้สูงวัยให้มีกิจกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 2876
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19(CASNIC&ESEC 2020)...ตอบ 1/ อ่าน 3671
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1231
       พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล...ตอบ 1/ อ่าน 2565
       เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...ตอบ 1/ อ่าน 3792
       จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน...ตอบ 1/ อ่าน 4256
       ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2984
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง...ตอบ 1/ อ่าน 1413
       สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ครูมั่นใจ นักเรียนห่างไกลโควิด-19 ยุค New Normal” โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร...ตอบ 1/ อ่าน 1679
       ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ่งเดียวในประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น ...ตอบ 1/ อ่าน 1304
       การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน...ตอบ 1/ อ่าน 1634
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ได้ร่วมประชุมกับ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 1948
       มีเรียน + มีงาน + มีเงินโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 2746
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบแรก ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2287
       CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววันนี้ ...ตอบ / อ่าน 3117
       ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1222
       โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1055
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ...ตอบ / อ่าน 1989
       ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมหรือยังเอ่ย?...ตอบ 1/ อ่าน 3078
       ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3232
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทางการแพทย์​...ตอบ 1/ อ่าน 1189
       สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา 16,000 บาท...ตอบ 1/ อ่าน 1371
       จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรียนวันอาทิตย์วันเดียว...ตอบ 1/ อ่าน 2662
       Proceedings International Conference on Global Challenge “Marketing and Non-Marketing Solutions” ICGC2016...ตอบ 1/ อ่าน 1717
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 (รอบรับตรง) สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3283
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 2895
       ร่วมฟังการบรรยายหน้าสื่ออนไลน์ทั่วประเทศ(Tele-Conference) จาก ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1023
       ร่วมรับฟัง "แนวคิดและนโยบายอุดมศึกษาหลัง Coivid19"...ตอบ / อ่าน 1384
       ขยายเวลารอบสุดท้าย สำหรับการสมัครสอบชิงทุนฯ...ตอบ / อ่าน 1385
       เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3509
       กระแส Thai China Asean ตอน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา...ตอบ / อ่าน 2350
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 3328
       ตรวจความทนทานของหน้ากากโล่พลาสติก ก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและ...ตอบ / อ่าน 1045
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่สะดวกมาวิทยาลัย #สมัครออนไลน์ก็ได้เด้อ...ตอบ / อ่าน 1544
       คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่3 รับตรง...ตอบ / อ่าน 4041
       เบอร์โทรติดต่ออาจารย์แต่ละสาขา...ตอบ / อ่าน 2449
       ท่านอธิการบดี(ดร.กษม ชนะวงศ์)ทำพิธีขอขมาและกราบฟ้าดิน ปุงเถ่ากงม่า รวมถึงบรรพบุรุษทุกชั้นภพ...ตอบ / อ่าน 2546
       ขอชื่นชมนักฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 1036
       โรงทาน "อิ่มฟรี อิ่มจริง อิ่มใจ" จากคุณ​หมอเพ็ญแข ชนะวงศ์​ ...ตอบ / อ่าน 2808
       การสัมภาษณ์นักศึกษา '' ทุน ความสามารถทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 1698
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วม ทำบุญโรงทาน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1038
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนท่านอธิการบดีเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1896
       บรรยากาศ ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา นักศึกษาชั้นปีที่ 3...ตอบ 1/ อ่าน 2936
       กีฬาเด่นด้านการศึกษา 50,000-200,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)...ตอบ / อ่าน 1733
       กิจกรรม4วัน 1,000 โล CAS VIRTUAL RUNระหว่างวันที่ 26-29 ก.พ. 2563...ตอบ / อ่าน 1243
       โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกฎหมาย”...ตอบ 1/ อ่าน 2857
       วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 1216
       การอบรมหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึงพิง...ตอบ / อ่าน 3141
       18 ก.พ.63) ดร.กษม ชนะวงศ์ #อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี มีกำหนดการพาทีมฟุตบอลหญิงบีจี-บัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1000
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รอบ Portfolio ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 2229
       วันที่ 3 ก.พ 63 ดร.สายัณ ผาน้อย (รองอธิการบดี) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา...ตอบ / อ่าน 1000
       ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์...ตอบ / อ่าน 2108
       รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำลังศึกษา ม.6 หรือจบ ม.ปลายแล้วเท่านั้น)...ตอบ / อ่าน 1841
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4375
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2562...ตอบ / อ่าน 1253
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่2 #รับตรง...ตอบ / อ่าน 2450
       โรงเรียนกระแสพัฒนาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 17 มกราคม 63...ตอบ 1/ อ่าน 1251
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 959
       16 มกราคม 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ท่านรองอธิการบดีร่วมพิธี "วันครู"...ตอบ 1/ อ่าน 1491
       คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster ...ตอบ 1/ อ่าน 2047
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)...ตอบ / อ่าน 2896
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “เส้นทางอาชีพ สู่การเป็นนักกฎหมาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์...ตอบ 1/ อ่าน 2217
       รับสมัครนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2360
       กำหนดการและพิธีประสาทปริญญาบัตร2563...ตอบ / อ่าน 1419
       แข้งสาวบีจี-บัณฑิตเอเชีย ตัวแทนจากประเทศไทย แม่นโทษดับมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน ด้วยสกอร์รวม 5-4 หลังเสมอในเวลา 1-1 สร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ 3...ตอบ 1/ อ่าน 2741
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562...ตอบ 1/ อ่าน 3204
       มหาวิทยาลัยในไทยเร่งปรับตัวรองรับนกศึกษาจีนที่เพิ่มมากขึ้น | 26 พ.ย.62...ตอบ 1/ อ่าน 1635
       KELME 2019 FISU UNIVERSITY WORLD CUP-FOOTBALL...ตอบ / อ่าน 1669
       ทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" ลงสัมผัสสนามซ้อมครั้งแรก ก่อนที่มีจะแมตช์แข่งขันในนัดแรก...ตอบ 1/ อ่าน 1201
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562...ตอบ 1/ อ่าน 3068
       ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ...ตอบ / อ่าน 3598
       โครงการเติมบุญผู้ป่วยและญาติมิตร...ตอบ / อ่าน 1992
       พิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา...ตอบ 1/ อ่าน 2008
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 2179
       รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62...ตอบ / อ่าน 1447
       ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว"...ตอบ 1/ อ่าน 3434
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์”...ตอบ / อ่าน 1820
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาค 1/62...ตอบ / อ่าน 1753
       ร่วมรับฟัง " โอกาสดีๆ และความมั่นคงในการก้าวสู่โลกการทำงานกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น...ตอบ 1/ อ่าน 2488
       ด้วยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2690
       ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล "วันศรีนครินทร์มินิมาธอน" ครั้งที่ 22...ตอบ / อ่าน 1860
       You are the real heroes of Banphai’s Flood Relief, wish all back home with happiness....ตอบ / อ่าน 1679
       พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...ตอบ 1/ อ่าน 1837
       รองอธิการบดี ดร.สายัณห์ ผาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันยาเสพติด" ...ตอบ / อ่าน 3215
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "...ตอบ / อ่าน 3208
       การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562...ตอบ / อ่าน 1623
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 1953
       การเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน...ตอบ / อ่าน 3451
       โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ...ตอบ / อ่าน 1594
       การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปี" ...ตอบ / อ่าน 1685
       กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ 2562"...ตอบ 1/ อ่าน 2674
       กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562...ตอบ / อ่าน 2644
       ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562 (CASNIC 2019) ...ตอบ / อ่าน 4628
       อาสาสมัครเผยแพร่ความรู้ด้านไอที (TDOC)...ตอบ / อ่าน 1827
       หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ...ตอบ 1/ อ่าน 3277
       ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ และ อ.เยาวอนงค์ ชนะวงศ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษและทำMOU...ตอบ / อ่าน 1894
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 6090
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1849
       ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นมไทย-เดนมาร์คกับสังคมไทย" ...ตอบ / อ่าน 2174
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมงาน “เรารักขอนแก่น” ...ตอบ / อ่าน 1978
       การประชุมวิชาการศาสตร์และศิลป์สู่งการวิจัยชุมชนแบบบูรณาการ...ตอบ 1/ อ่าน 3009
       ประกาศตารางสอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2562!!...ตอบ / อ่าน 3840
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 5715
       ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni)...ตอบ / อ่าน 3458
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 3072
       บรรยายพิเศษให้แพทย์ พยาบาล โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 1684
       ประกาศชี้แจงการเข้าสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 2746
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !! (เพิ่มเติม)...ตอบ / อ่าน 3491
       การจองชุดครุย ปีการศึกษา 2561-2562...ตอบ / อ่าน 4083
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 3573
       ประกาศกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!!!...ตอบ / อ่าน 2245
       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 2386
       ประกาศโครงการเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1793
       ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 1936
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 1614
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1688
       ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 !! ...ตอบ / อ่าน 3085
       คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2251
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 1991
       ประกาศ การประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2379
       รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร(นศท) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1650
       ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนักศึกษา รหัส 62 คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3278
       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3163
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 2598
       ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA ...ตอบ 1/ อ่าน 2812
       ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 4443
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3405
       ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ KHONKAEN IT JOBS FAIR 2019" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2339
       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 4139
       ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ "บวร" ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย...ตอบ / อ่าน 1959
       เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสาขาพยาบาลรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2445
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3459
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2561...ตอบ / อ่าน 2105
       ปฏิทินการศึกษา2562...ตอบ / อ่าน 3398
       งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2nd International......ตอบ / อ่าน 3081
       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562...ตอบ 1/ อ่าน 2098
       รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา...ตอบ / อ่าน 2057
       รีบมาสมัครก่อนสาขาที่ชอบจะเต็ม...ตอบ / อ่าน 3357
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2562 (รอบที่1) ...ตอบ / อ่าน 9198
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 3723
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2386
       ดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ในการสมัครเรียน...ตอบ / อ่าน 3751
       กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...ตอบ / อ่าน 3362
       สมาร์ทโฟนปี2019...ตอบ 1/ อ่าน 3264
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/2561...ตอบ / อ่าน 2354
       ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3212
       ประกาศ กำหนดการจัดกีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 "ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล สู่ฮีต12คอง14"...ตอบ / อ่าน 2747
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1...ตอบ / อ่าน 3231
       แชมป์ฟุตบอลหญิงกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46...ตอบ / อ่าน 2939
       ขอเชิญเข้าร่วมประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ตอบ / อ่าน 2511
       กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร 10 มกราคม พ.ศ.2562...ตอบ / อ่าน 3212
       ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”...ตอบ / อ่าน 2625
       ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต...ตอบ / อ่าน 2839
       บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2562...ตอบ / อ่าน 4737
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย...ตอบ 1/ อ่าน 3494
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2596
       ดร_สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3179
       indexแบนเนอร์กลางหน้าแรก บนสุด...ตอบ / อ่าน 2205
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทำอย่างไรให้สินค้าเรา เข้าจำหน่ายใน 7-eleven...ตอบ / อ่าน 3279
       ผจก ทีม ฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยไทย เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อย หลังคว้ามแชมป์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3014
       ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 3009
       การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ๒๐๑๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒...ตอบ / อ่าน 3008
       BG-บัณฑิตเอเซีย สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย คว้าตั๋วแชมป์เอเชียไปบอลโลกที่อิตาลี...ตอบ / อ่าน 3505
       ฟุตบอลหญิงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย-บีจี BG-CAS vs University of Taipe...ตอบ / อ่าน 3285
       ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2562...ตอบ / อ่าน 2237
       ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประเทศ "ญี่ปุ่น"...ตอบ / อ่าน 3009
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ 1/ อ่าน 3255
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2567
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย ชนะ สพล.วิทยาเขตมหาสารคาม...ตอบ / อ่าน 3385
       สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้รับรางวัลรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 4412
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเครือข่ายภาคอีสานตอนบน 1 ใน 4 จากทั้งหมด 14 สถาบัน...ตอบ / อ่าน 3751
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ ...ตอบ / อ่าน 3543
       สัมมนา Smart Kid พลิกวิกฤติชาติ...ตอบ / อ่าน 3087
       ขอแสดงความยินดีกับโครงการ #English: Fun & Fair ...ตอบ / อ่าน 3248
       โครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ / อ่าน 3327
       โครงการรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ...ตอบ / อ่าน 3215
       มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม...ตอบ / อ่าน 3044
       ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018) ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561...ตอบ / อ่าน 3049
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 3365
       วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจำปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 (Special Issue) เดือนตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 3118
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560...ตอบ / อ่าน 3625
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559...ตอบ / อ่าน 3062
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558...ตอบ / อ่าน 3225
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557...ตอบ / อ่าน 2826
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556...ตอบ / อ่าน 2566
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2565
       Download คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4355
       ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 2557 ...ตอบ / อ่าน 2290
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 2558...ตอบ / อ่าน 3427
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 3935
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2561...ตอบ / อ่าน 2506
       ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี...ตอบ / อ่าน 3159
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ...ตอบ / อ่าน 5317
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 4607
       ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 6465
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4908
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5846
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไขห้องสอบ...ตอบ / อ่าน 4556
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4336
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 5874
       " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 ที่รายงานตัวแล้ว " ด่วน!!!! ...ตอบ / อ่าน 3244
       ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ"ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"...ตอบ / อ่าน 3624
       ลูกฟุตบอลโลกไฮเทค...ตอบ 1/ อ่าน 4303
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย) เป็นพี่เลี้ยง...ตอบ 1/ อ่าน 3688
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 2527
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 3 แบบรับตรง ...ตอบ / อ่าน 5582
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 7077
       ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"...ตอบ / อ่าน 1698
       ขอเชิญประกวดละครสั้น ภายใต้หัวข้อ"ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ"จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1472
       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำความดี...ตอบ / อ่าน 2759
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7606
       12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ...ตอบ / อ่าน 3018
       ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดครงการ "ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...ตอบ / อ่าน 3375
       ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดขอนแก่น 2561...ตอบ / อ่าน 1611
       เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก...ตอบ 1/ อ่าน 4202
       ทุนอุปกรณ์การเรียน61 จากมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 1513
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 3693
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุน รับทุนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน...ตอบ / อ่าน 1590
       คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น"...ตอบ / อ่าน 3154
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5550
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คว้าเหรียญทองสมัยที่9ได้สำเร็จ ...ตอบ / อ่าน 4151
       ขอให้บัณฑิต รุ่น 14 ที่ยังไม่มารับชุดครุย...ตอบ / อ่าน 1473
       ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 2 แบบรับตรงทั่วไป เริ่มรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561...ตอบ 1/ อ่าน 7860
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 5281
       ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงค์ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 4580
       งานราตรีเทาทองครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ...ตอบ / อ่าน 2395
       งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์เทาทองครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงยิม โรงเรียนขามแก่นนคร 6 มกราคม 2561...ตอบ / อ่าน 1830
       โครงการ "พระไตรปิฎกศึกษาและปฎิบัติธรรม" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560...ตอบ / อ่าน 1898
       กีฬาไทย 2020 โดย ท่านอาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน...ตอบ / อ่าน 1935
       บัณฑิตเอเซีย #ก้าวคนละก้าว โดย ท่านรองอธิการบดี ผศ.สุกิจจา จันทะชุม...ตอบ / อ่าน 3726
       โครงการ"แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 3482
       โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2560”...ตอบ / อ่าน 3283
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 1657
       โครงการ"ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่น ปี 2560"...ตอบ / อ่าน 3131
       โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมฝึกทักษะสอบวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 47”...ตอบ / อ่าน 1728
       โครงการ "ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 " ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 1688
       โครงการ "ธารน้ำใจสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 1339
       โครงการตักบาตรและเจริญพระพุทมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...ตอบ / อ่าน 1838
       “กษม”...นำฟุตบอลสู่โรงเรียน สานภารกิจสร้างคนดีสู่สังคม...ตอบ / อ่าน 1948
       ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ระบบ Beverest...ตอบ / อ่าน 3269
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 14 และกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร...ตอบ / อ่าน 2786
       ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5728
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/60...ตอบ / อ่าน 2605
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมวางพวงมาลาและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี...ตอบ / อ่าน 1795
       การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่คุ้มค่าตรงใจ...ตอบ 1/ อ่าน 3987
       ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 2172
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น วันศกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1607
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2193
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1553
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1530
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1280
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1467
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1151
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนมนตรีศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1045
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1058
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเชียงหวานสร้างลาน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1037
       ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา Innovation Startup Thailand "สตาร์ทอัพสายพันธ์ใหม่ๆ...ตอบ 1/ อ่าน 4865
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1859
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1474
       การสอบป้องกัน 5 บท การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.จิระพร ชะโน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2125
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA...ตอบ / อ่าน 1614
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 1749
       ปฐมนิเทศเรื่องการฝึกสอน แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น3 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1580
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต อุดรธานีและหนองบัวลำภู 2 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1370
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1831
       โครงการ 3 ป ปันน้ำใจ ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนพุทธเกษม อำเภอนำ้พอง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1478
       การสอบป้องกัน (5 บท) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องวิทยา-นงลักษณ์ (1205) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1558
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1584
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1404
       นักศึกษาคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 5 ดูงานด้านนโยบายสาธารณสุขและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1004
       งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย CASNIC 2017...ตอบ / อ่าน 1778
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์" วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10...ตอบ / อ่าน 1537
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโคตร ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนสนามบิน และ โรงเรียนขามแก่นนคร 19 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1934
       การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2960
       การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1317
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1846
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1930
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนโคกสวาสดิ์ 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1652
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดสีนวล จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1765
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วันที่ 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1541
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนการอาชีพคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1485
       ประกาศจากงานการเงิน1/60...ตอบ / อ่าน 3597
       นาย ณัฐภัทร สุประเสริฐคว้ารางวัลชนะเลิศ ในรุ่น SuperSport 600 cc (SS2)...ตอบ / อ่าน 3186
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 1552
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 1805
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 7730
       บรรยากาศการซ้อมพิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3, ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต , หลักสูตร MBA และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 1460
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร...ตอบ / อ่าน 1202
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1790
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1791
       KKFC PREVIEW: 'เดอะ ทีเร็กซ์' พร้อมบด 'กำแพง' เพื่อแชมป์ T3 โซนบน...ตอบ / อ่าน 2463
       ผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ พบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1427
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ เป็นวิทยากรในรายการ จิบน้ำชาเสวนาท้องถิ่น "เมืองขอนแก่น: พัฒนาการ และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน" ...ตอบ / อ่าน 1470
       การสอบป้องกันและสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1612
       บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ "การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อสู่ไทยแลนด์ 4.0" โดย ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องพงษ์ศักดิ์-วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1280
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันที่ 31 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1583
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2560 และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1474
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านบะยาว และ โรงเรียนโชคมณีศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1843
       โครงการ บรรพชาสามเณรหมู่ #บวชฟรีมีกุศล 14-19 กันยายน ...ตอบ / อ่าน 2136
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA วันที่ 24 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 2268
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559...ตอบ 1/ อ่าน 5378
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1588
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1327
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1988
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1736
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 17 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1523
       การจัดพิธีมอบรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน...ตอบ / อ่าน 3794
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ Chuang Yuan Christian University,Taiwan...ตอบ / อ่าน 2104
       โครงการทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2560...ตอบ / อ่าน 4037
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ออกนิเทศ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว และ โรงเรียนบ้านหนองบัว...ตอบ / อ่าน 1392
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1566
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1764
       มอบตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1829
       สอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 1726
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1483
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1203
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1431
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1612
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2932
       จิตอาสา โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 3648
       โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1548
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิตรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1483
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1306
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1285
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1771
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1456
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 1204
       รอบที่ 2!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1408
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1787
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นประธานการประเมินหลักสูตร ม.อีสเทิร์นเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1236
       บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1724
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1247
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1395
       กำหนดการสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู ...ตอบ / อ่าน 1610
       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา...ตอบ / อ่าน 1945
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2785
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1761
       ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1568
       รายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1898
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1667
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 1652
       อบรม SAR โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1652
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ...ตอบ / อ่าน 2909
       ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ...ตอบ / อ่าน 1370
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร...ตอบ / อ่าน 6691
       ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1605
       ประกาศ กำหนดการสั้งจองชุดครุย ท่านมหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 1801
       นายพลวัฒน์ สุวรรณสิงห์นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับ #เหรียญเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 1662
       ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1735
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1221
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1521
       ทบทวนกฎหมายคอมพิวเตอร์กันหน่อย...ตอบ / อ่าน 3412
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1361
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ 1/ อ่าน 1698
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1081
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1443
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ...ตอบ / อ่าน 1341
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1338
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1010
       ประชุมเจ้าภาพร่วมจัดงาน CASNIC5...ตอบ / อ่าน 1094
       โครงกาารอบรมภาษาอังกฤษ...ตอบ 1/ อ่าน 5081
       ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3088
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาไทย...ตอบ / อ่าน 1992
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ มอบทุนการศึกษา ...ตอบ / อ่าน 1785
       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1520
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1945
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1785
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2011
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1558
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1926
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมสัมมนาฯ แสดงความคิดเห็นทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2077
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1647
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1984
       โครงการสัมมนา การศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.เอนก ล่วงลือ ...ตอบ / อ่าน 1714
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1704
       ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7252
       โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์” ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1953
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เตรียมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1565
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1870
       มินิคอนเสริ์ต โตโน่ & The Dust...ตอบ / อ่าน 2421
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 010 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 5478
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1397
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1267
       บีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต (6-1)...ตอบ 1/ อ่าน 3923
       บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1774
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 5961
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1866
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ...ตอบ / อ่าน 6987
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1470
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1404
       ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประตูต่อ 0 ...ตอบ / อ่าน 2449
       ผลการแข่งขันฟุตซอล “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ วูเมน ฟุตซอล 2017...ตอบ / อ่าน 1733
       บัณฑิตเอเซียตั้งศูนย์พัฒนาบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 1662
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ...ตอบ / อ่าน 1466
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง...ตอบ / อ่าน 1454
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1444
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1751
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1600
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1266
       รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2559...ตอบ / อ่าน 2719
       ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ...ตอบ / อ่าน 1753
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 2342
       กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ที่ลานชั้น G เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1637
       กำหนดการออกบูธ แนะแนวการศึกษา เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1719
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1695
       พี่พบน้อง...เตรียมพร้อมก่อนสอบ...ตอบ / อ่าน 1846
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ...ตอบ 1/ อ่าน 7324
       ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือก สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4609
       โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560...ตอบ / อ่าน 1986
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 1618
       รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ...ตอบ / อ่าน 1736
       ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันตก ...ตอบ / อ่าน 1575
       ระดับปริญญาโท ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้...ตอบ / อ่าน 1638
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 8220
       สำนักทรัพยากรบุคคลใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรปีใหม่...ตอบ / อ่าน 1488
       ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3188
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2031
       ถวายโลหิตเป็นพระราชกุศล และเชิญร่วมสรงน้ำพระองค์ท่านพร้อมกันเวลา 11.00 น. ครับ...ตอบ / อ่าน 2011
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 3684
       โครงการบริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1487
       กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์...ตอบ / อ่าน 2007
       Newly Pocket Book of 'Madam Pang" Version1/2017...ตอบ / อ่าน 2090
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 5498
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3613
       รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1859
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2...ตอบ / อ่าน 1929
       ค้นหาโลกใบใหม่...ตอบ / อ่าน 3399
       ทีมชาติหญิงไทยรุ่น 19 ปี นำโดย"คุณแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 1887
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 1933
       พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1780
       ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ...ตอบ / อ่าน 1793
       อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ...ตอบ / อ่าน 1555
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2485
       ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1595
       แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559...ตอบ / อ่าน 1712
       ราตรีเทาทอง...ตอบ / อ่าน 1340
       ส้มนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทครูยุคใหม่และการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1274
       กีฬาสีสานสัมพันธ์ เทา-ทอง ครั้งที่ 6 ...ตอบ / อ่าน 7259
       LEADERSHIP CAMP #2...ตอบ / อ่าน 1203
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 1929
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1550
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนางาซากิ เวสเลยัน...ตอบ 1/ อ่าน 1970
       บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1784
       ประชุมสัมมนา ความพร้อมก่อนเป็นมหาวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 1900
       ขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2...ตอบ / อ่าน 2403
       กีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3260
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560...ตอบ / อ่าน 1819
       คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560...ตอบ 1/ อ่าน 5364
       ขอแสดงความยินดีกับทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" คว้าแชมป์ฟุตบอล...ตอบ 1/ อ่าน 2215
       พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการ “ครูเดิมที่แสนดี” ประจำปีพุทธศักราช 2560...ตอบ 1/ อ่าน 2010
       คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 6618
       หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 7699
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 5315
       ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์เทอม 2/2559...ตอบ / อ่าน 1902
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ 1/ อ่าน 5088
       รู้จัก Boeing787 เครื่องบินรักสิ่งแวดล้อม...ตอบ 1/ อ่าน 3603
       ร่วมส่งแรงเชียร์ นักบิดเลือดเทาทอง " นายณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ " ...ตอบ 1/ อ่าน 3188
       ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4837
       นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" ...ตอบ 1/ อ่าน 4838
       หลุมดำคืออะไรกันแน่...ตอบ 1/ อ่าน 4585
       โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”...ตอบ / อ่าน 2150
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมัครงานปี 2559...ตอบ / อ่าน 2017
       การบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ พรุ่งนี้ 9.00-12.00 น....ตอบ / อ่าน 2800
       ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560...ตอบ / อ่าน 2104
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 13 ...ตอบ / อ่าน 3407
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 5535
       48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียรติยศ 4 แพทย์ดีเด่น 48 ปูชนียแพทย์...ตอบ 1/ อ่าน 3900
       ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอนแก่น 2561"...ตอบ / อ่าน 1707
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียกับภารกิจ "วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน"...ตอบ / อ่าน 1834
       กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๓ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1993
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล้าส...ตอบ / อ่าน 2254
       ด้วยสกุล "ชนะวงศ์" ข้าราชบริพารในพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...ตอบ / อ่าน 1649
       Dr. Vincent Ru-Chu Shih มหาวิทยาลัยแห่งชาติของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไต้หวัน...ตอบ / อ่าน 1759
       ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่าง "ทีมชาติไทยรุ่น 19 ปี...ตอบ / อ่าน 1723
       ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560...ตอบ 1/ อ่าน 2197
       ขอเปลี่ยนแปลง การสั่งจองครุย ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1967
       อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3301
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 6189
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 4507
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3587
       รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)...ตอบ / อ่าน 1705
       เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง ...ตอบ / อ่าน 3026
       Siamsportfootball SSF ถ่ายทอดสด อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 1781
       พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 2825
       อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ทุน CSC...ตอบ / อ่าน 2150
       คุุณชาญวิทย์ ผลชีวิน โค้ชฟุตบอลทีมชาติ เยี่ยมนักฟุตบอลที่บัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 1670
       ดร.หลิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และไอที จาก Vanung University...ตอบ / อ่าน 3136
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2765
       ขอเชิญร่วม พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1570
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ...ตอบ / อ่าน 3519
       POKEMON GO สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก...ตอบ 1/ อ่าน 2317
       ขอนแก่นเอฟซี ผุด3โปรเจ็กต์ใหญ่...ตอบ 1/ อ่าน 2041
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1...ตอบ 1/ อ่าน 2052
       นายสมจิต ทองบ่อ นักศึกษารหัส 583115019-6 ภาคสมทบ...ตอบ / อ่าน 3296
       ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 22 สิงหาคม 2559...ตอบ / อ่าน 1751
       ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร...ตอบ / อ่าน 2429
       คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา...ตอบ / อ่าน 2129
       เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574...ตอบ / อ่าน 2404
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี...ตอบ / อ่าน 2120
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ...ตอบ / อ่าน 1463
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ...ตอบ 1/ อ่าน 1690
       สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4319
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen "พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ"...ตอบ 1/ อ่าน 2450
       ศึกษาดูงานภายในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1756
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก...ตอบ 1/ อ่าน 1773
       คณะนิติศาสตร์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 1758
       ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ป.โท ป.เอก และป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 5638
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 4536
       บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2076
       โครงการบวชฟรีมีกุศล ประจำปี 2559...ตอบ / อ่าน 2511
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3325
       ข้าร่วมฟังบรรยาย "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการออม...ตอบ / อ่าน 2300
       ประกาศ ตรวจสอบผลการเรียนและตรวจการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ...ตอบ 1/ อ่าน 2072
       ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเปิดการสั่งจองชุดครุยของว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 13...ตอบ 1/ อ่าน 1870
       สัมมนาวิชาการ "ขอนแก่น 2560" ในมุมมองของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์...ตอบ 1/ อ่าน 2026
       ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ "ขอนแก่น 2560"...ตอบ 1/ อ่าน 1972
       โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน...ตอบ / อ่าน 1900
       โครงการเรียนล่วงหน้า ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอเปิดภาคเรียน (รอบ3)...ตอบ 1/ อ่าน 2296
       โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ...ตอบ 1/ อ่าน 1587
       ขั้นตอนการลงทะเบียน ผ่านระบบ Cloud-Edu...ตอบ / อ่าน 1888
       อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ...ตอบ 1/ อ่าน 3762
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ADOCCLUB THAILAND 2016...ตอบ 1/ อ่าน 3697
       พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...ตอบ / อ่าน 1419
       ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน...ตอบ 1/ อ่าน 3388
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...ตอบ / อ่าน 1742
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 5597
       การลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด...ตอบ / อ่าน 2923
       รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2558 เริ่มเรียนวันที่ 30 พ.ค. 59...ตอบ / อ่าน 5358
       คณะผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขอขอบคุณ"มาดามแป้ง" ...ตอบ 1/ อ่าน 1981
       มีอะไรใหม่ใน Windows10...ตอบ 1/ อ่าน 2396
       การอบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์...ตอบ / อ่าน 1653
       สนามฟุตบอลบัณฑิตเอเซียเราเต็มไปด้วยน้องๆ ที่มีความฝันและรักในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ...ตอบ 1/ อ่าน 2446
       บอสขอนแก่นชี้"ทามะซัง"เป็นมากกว่าโค้ช...ตอบ / อ่าน 2294
       กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 2943
       ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4...ตอบ 1/ อ่าน 1917
       ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558...ตอบ 1/ อ่าน 3060
       นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค...ตอบ 1/ อ่าน 2352
       เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59...ตอบ / อ่าน 2330
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลเมืองไทย หัวใจอาสา" ...ตอบ 1/ อ่าน 1749
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3187
       พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59...ตอบ 1/ อ่าน 3671
       อบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษา C++ .ในการสร้างหุ่่นยนต์...ตอบ / อ่าน 3477
       ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองชุดครุย รุ่นที่ 13...ตอบ / อ่าน 2873
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 3435
       การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่1...ตอบ / อ่าน 1811
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเปิดรับสมัครตามปกติ...ตอบ / อ่าน 1920
       รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 2442
       รุ่นพี่พบรุ่นน้อง...ตอบ 1/ อ่าน 3453
       ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 2049
       เรียนภาคฤดูร้อนที่ประเทศฟิลลิปปินส์ ...ตอบ 1/ อ่าน 1618
       การจัดอบรมในหัวข้อ “การเล่นเกมส์รุกฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพ” ...ตอบ 1/ อ่าน 1591
       Wacoal Sports ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อบรมศิลปป้องกันตัว "อรรถยุทธ์"...ตอบ / อ่าน 2825
       รับเพิ่มจำนวนทุนเรียนฟรี!! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่3...ตอบ / อ่าน 2833
       วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกทักษะเบื้องต้นด้านอรรถยุทธ์...ตอบ 1/ อ่าน 1777
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน: ...ตอบ 1/ อ่าน 1865
       สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 59 รอบ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2537
       วันนี้ 15 มีนาคม อากาศที่อำเภอ"โกเทมบะ"ดีมาก 14 เซลเซียส...ตอบ / อ่าน 1496
       กำหนดวันสอบคัดเลือกชิงทุนเรียนฟรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก...ตอบ 4/ อ่าน 2826
       อะไรคือคลื่นความโน้มถ่วง...ตอบ 1/ อ่าน 2272
       ร่วมอบรมสัมมนาการตลาด...สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมโฆษะ...ตอบ / อ่าน 2862
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 2...ตอบ 1/ อ่าน 1912
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 2180
       เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 6729
       การแข่งขันกีฬา เทา-ทอง เกมส์ และ Spirlt of CAS Freshy 2016...ตอบ 1/ อ่าน 3869
       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อจัดจ้างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน...ตอบ 1/ อ่าน 1689
       ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาเทา-ทองเกมส์ และการประกวด Spirit Of CAS Freshy 2016...ตอบ / อ่าน 1811
       ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2559...ตอบ 1/ อ่าน 1756
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอขอบคุณมูลนิธิฉือจี้...ตอบ / อ่าน 1792
       คอมพิวเตอร์เจนใหม่...ตอบ 1/ อ่าน 2359
       เซ็นแบบยืนยัน 2/2558...ตอบ 1/ อ่าน 1860
       เซ็นแบบยืนยัน 2/2558...ตอบ / อ่าน 8592
       ฟุตบอลไทยวาไรตี้ สัมภาษณ์ ( ดร.กษม ชนะวงศ์ )...ตอบ / อ่าน 2348
       การคัดตัวนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 14 ปี ...ตอบ / อ่าน 2016
       ผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43...ตอบ / อ่าน 1387
       ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2024
       ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี...ตอบ / อ่าน 4201
       งานมหาบัณฑิตสัมพันธ์เทา-ทอง...ตอบ / อ่าน 1618
       การแข่งขันเซปัคตะกร้อ "ลุ่มน้ำพองคัพ จังหวัดขอนแก่น"...ตอบ / อ่าน 2779
       เยี่ยมมูลนิธิรามอนแม๊กไซไซ มะนิลา ฟิลิปปินส์...ตอบ / อ่าน 1775
       ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน"...ตอบ 1/ อ่าน 1853
       โครงการส่งกำลังใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2265
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงานสำหรับนักศึกษากฎหมาย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 ...ตอบ 1/ อ่าน 1807
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟขอนแก่น โดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 ...ตอบ / อ่าน 2141
       ประชาสัมพันธ์ การรับผ้าสูท...ตอบ / อ่าน 1505
       รับแบบคำขอกู้ยืม กรอ.และกยศ. ภาคเรียนที่ 2/2558...ตอบ 1/ อ่าน 2000
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2086
       ขยายเวลา!! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุนเรียนฟรี รอบที่ 2...ตอบ 2/ อ่าน 2740
       ขอนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรม ครูเดิมที่แสนดี...ตอบ / อ่าน 2700
       ประกาศจากงานการเงิน ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อที่งานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 1587
       ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 1356
       โครงการศึกษาดูงาน ณ กรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่นโดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2370
       ฟุตซอล ชิงแชมป์สโมสรอาเซียน 2015,AFF Futsal Club 2015,บีจี-บัณฑิตเอเชีย,เฟลดา ยูไนเต็ด เอฟซี ...ตอบ / อ่าน 1771
       อธิการบดีขอบขอบพระคุณท่านนายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย(นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)...ตอบ 1/ อ่าน 3394
       ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มาสมัครโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 1737
       ภาพบรรยากาศเข้าค่ายท่าเยี่ยม...ตอบ / อ่าน 3782
       กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่นที่ 12 และแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 3601
       ขอแสดงความยินดีกับ อาจาย์แสงโสม อมรรัตนพงษ์...ตอบ 1/ อ่าน 5121
       ยินดีต้อนรับอาจารย์ผู้ช่วยสอน...ตอบ / อ่าน 3006
       ไทยชนะเกาหลีใต้ 1:0 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อย...ตอบ / อ่าน 2192
       หลักเกณฑ์การคัดกรอง กยศ.และกรอ. ปี2559...ตอบ / อ่าน 2003
       องค์กรเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เอส ภาคอีสาน...ตอบ / อ่าน 3568
       "ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ามีส่วนร่วและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ ตู้ ปณ.999 ปณฝ.รัฐสภา ดุสิต กทม.10305" ...ตอบ / อ่าน 1760
       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด A เรียนดี มีทุนให...ตอบ / อ่าน 1887
       กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558...ตอบ 1/ อ่าน 3244
       กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558...ตอบ / อ่าน 3628
       บัณฑิตเอเซียร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม...ตอบ / อ่าน 1789
       โครงการ The Rsiam Presented by HILUX REVO...ตอบ / อ่าน 1918
       มอบสิ่งของให้กับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด...ตอบ 1/ อ่าน 2071
       มุมหนึ่งของด้านมืดในสังคมออนไลน์...ตอบ / อ่าน 1978
       คอนเวอร์เจนซ์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น พัฒนาโซลูชั่น Cloud-Edu ยกระดับคุณภาพระบบการศึกษาแบบบูรณาการ...ตอบ 1/ อ่าน 4234
       อบรม: หลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ และ Application on Mobile...ตอบ / อ่าน 1775
       อบรมเทคนิคการสอนฟุตบอลชั้นสูง จากวิทยากรเกียรติยศ #ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน...ตอบ / อ่าน 2099
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 4665
       บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้กับอาจารย์ และบุคลากร ของวบอ....ตอบ / อ่าน 3536
       อนุโมทนาและขอขอบคุณสามเณร อบของที่ได้รับจากการเดินบิณฑบาตรในโครงการบวชฟรีมีกุศล...ตอบ / อ่าน 1484
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1961
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1506
       รับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รอบที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 2404
       ประกาศเซ็นแบบยืนยัน กยศ. 1/2558...ตอบ / อ่าน 8707
       ราชื่อนักศึกษากญศ.รายเก่าและรายใหม่ 58 เซ็นสัญญา 1/2558 ...ตอบ / อ่าน 1895
       วันนี้เวลา 12.00-13.00 ทางทีมพัฒนาระบบจะทำการปิดระบบชั่วคราวนะคะ ...ตอบ 1/ อ่าน 3535
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างสรรค์...ตอบ / อ่าน 1872
       พิธีประกาศเกียรติคุณทีมฟุตบอลเยาวชนหญิงไทยรุ่นอายุ 14 ปี...ตอบ / อ่าน 1656
       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...ตอบ / อ่าน 1480
       รับสมัครติวเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิตรุ่น69...ตอบ / อ่าน 2413
       บีจี-บัณฑิตเอเซียได้เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์สโมสรอาเซี่ยน2015...ตอบ / อ่าน 1637
       รายชื่อเซ็นแบบยืนยัน กยศ.รายเก่า รหัส 54,55,56,57,...ตอบ / อ่าน 2134
       ประกาศจากงานทุนการศึกษา เรื่องเปิดบัญชี...ตอบ / อ่าน 1597
       แบโผ 27 แข้ง 16 ปีหญิงทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบ 8 ทีมสุดท้าย...ตอบ / อ่าน 1975
       ยินดีต้อนรับ ดร.หลิน วิทยากรจากเอดอก จากไต้หวัน...ตอบ 1/ อ่าน 3274
       กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...ตอบ / อ่าน 2942
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ...ตอบ / อ่าน 1614
       ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ 1/ อ่าน 2613
       ขอเเสดงความยินดี กับ นางสาวธิดารัตน์ เวียงสกล...ตอบ / อ่าน 4497
       ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ.และกรอ. ปีการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 2065
       สำนักงาน ADOC ไต้หวัน ได้ส่งอาสาสมัคร จาก Zhungyuan Christian University...ตอบ / อ่าน 2939
       การประกวดวงดนตรี CAS ‘YOUNG SING’ Band Contest ...ตอบ 1/ อ่าน 2190
       ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ป.โท ปีการศึกษา 1-2558...ตอบ 1/ อ่าน 2298
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 58...ตอบ / อ่าน 1957
       พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน 1/58...ตอบ / อ่าน 1510
       เชิญร่วมงานตุ้มโฮม12นิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1846
       ขอเชิญน้องใหม่ CAS ร่วมกิจกรรม "รักแรกยิ้ม" ...ตอบ / อ่าน 1974
       พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 1826
       ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 (รอบที่ 2)...ตอบ / อ่าน 1276
       ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ติดต่อที่งานการเงินด่วน...ตอบ / อ่าน 1382
       เราถึงพลูโตแล้ว...ตอบ 1/ อ่าน 2251
       มหกรรมขำกระจาย...ตอบ / อ่าน 2035
       บริษัท แสนสิริ รับนักศึกษาทำงานพิเศษ...ตอบ / อ่าน 1531
       นักศึกษาใหม่ รหัส 58 (รอบแรก)เชิญประชุมการลงทะเบียนและเตรียมความพร้อม...ตอบ / อ่าน 1794
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 3914
       ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2015 - ความเห็นของโค้ชหลังเกม โกตดิวัวร์ 2- 3 ไทย...ตอบ 1/ อ่าน 3424
       พวกเราศิษย์เก่าอาร์ลิงตั้น(UTA)ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับพี่หนึ่ง"ศิโรฒน์ ดวงรัตน์"ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...ตอบ / อ่าน 2005
       Windows10 มาแล้วรู้ยัง...ตอบ / อ่าน 2369
       ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 5147
       จดหมายข่าววิทยาลัยฯ เดือนพฤษภาคม...ตอบ / อ่าน 1655
       วิสัยทัศน์ท่านประธานซีพี...ตอบ / อ่าน 2151
       บรรยายให้ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน 160 คน ...ตอบ / อ่าน 1795
       ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2143
       ขอเชิญร่วมเสนอผลงาน CASNIC & ESTA 2015...ตอบ 1/ อ่าน 2427
       ประกาศรายชื่อระดับคะแนนข้อเขียนผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์...ตอบ 1/ อ่าน 7458
       รายวิชาภาคฤดูร้อน / 2557...ตอบ / อ่าน 1655
       ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ./กรอ. ที่ยื่นเข้าระบบ E-student loan ...ตอบ / อ่าน 1918
       ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษา 2558 รหัส 58...ตอบ 1/ อ่าน 4728
       ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่4...ตอบ / อ่าน 2042
       จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์...ตอบ / อ่าน 1765
       เชิญชวนประกวดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด...ตอบ / อ่าน 1679
       Welcome Dr.I.Elizabeth...ตอบ / อ่าน 3492
       ช่วงสุดท้ายของวันนี้ ทุกคนในสนามมีหน้าตาสุขล้นพ้น...ตอบ / อ่าน 2255
       ศิษย์เก่าขอนแก่นเอฟซีคือ โชโกะ ยูโตะ มายเอะ...ตอบ / อ่าน 2086
       วีดีโอเพลงเชียร์ ฟุตบอลเยาวชนขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2106
       นพ. กระแส ' ระบุ เป็นสิ่งดีที่กลุ่มการเมืองสนใจอยากร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อเป็นประโยชน์ และ กมธ.ยกร่างฯ ไม่ขัดข้อง ย้ำแก้ร่าง รธน. ยึดประโยชน์ ปชช....ตอบ 1/ อ่าน 6723
       ประกาศด่วนจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1837
       ยินดีต้อนรับ ดร.สาธิต วิทยากร...ตอบ / อ่าน 3204
       ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558...ตอบ / อ่าน 1808
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรม one & only ภายใต้โครงการ Discover Thainess...ตอบ / อ่าน 1982
       สัมมนาวิชาการ สาขาวิชาการตลาด...ตอบ / อ่าน 3990
       คณะวิทยากรและนักฟุตบอลทีมเยาวชนขอนแก่นเอฟซี...ตอบ / อ่าน 1591
       กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและอาจารย์...ตอบ / อ่าน 3487
       โครงการอบรมคอมพิวเตอร์นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา...ตอบ / อ่าน 3323
       ประกาศผลสอบชิงทุนมูลนิธิกระแส ชนะวงศ์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 1756
       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาค้าปลีกรหัส54...ตอบ / อ่าน 3660
       ประกาศรายชื่อคืนเงินนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 2048
       ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมฝึกโยคะเพื่อการพัฒนาจิตกับ Wacoal Sports”...ตอบ / อ่าน 2262
       ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 1687
       ติวสรุปเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิตภาค 2...ตอบ / อ่าน 2297
       ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2557...ตอบ 1/ อ่าน 4967
       ประกาศด่วน!! งานทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2202
       ติวสรุปเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2...ตอบ / อ่าน 1751
       รับสมัครนักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก...ตอบ / อ่าน 3690
       ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ...ตอบ / อ่าน 1511
       ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อที่งานการเงิน...ตอบ / อ่าน 1682
       อาจารย์ตวงพร ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการปฎิรูปกฎหมาย...ตอบ / อ่าน 1984
       Freshy mk 57...ตอบ / อ่าน 3883
       Sports Day...ตอบ 1/ อ่าน 3817
       ประกาศด่วนจากงานทุนเพื่อการศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2050
       สัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในยุคประชาคมอาเซียน...ตอบ / อ่าน 3213
       ประกาศจากงานการเงิน ด่วน ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อขอรับเงินคืนในรอบที่ สาม ภาคเรียนที่ 1/2556...ตอบ 1/ อ่าน 1614
       รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 100% ปีการศึกษา 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2226
       ขอเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตอบ 1/ อ่าน 7450
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 3247
       กำหนดการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน เทา-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ...ตอบ / อ่าน 2985
       ประกาศรายชื่อนักศึกษาเซ็นแบบยืนยัน กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557...ตอบ / อ่าน 1796
       การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรและกรรมการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 2291
       อธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เยือนประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 1632
       วิธีหาระยะทางดาวบนท้องฟ้า...ตอบ 1/ อ่าน 4547
       ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดขั้นสูง...ตอบ 1/ อ่าน 1844
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559...ตอบ 1/ อ่าน 14447
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย แชมป์สมัยที่ 6 และ 5 สมัยติดต่อกัน...ตอบ / อ่าน 2454
       นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ...ตอบ 1/ อ่าน 1868
       ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอ ภาคเรียนที่ 2/2557...ตอบ 1/ อ่าน 1591
       ชมบอลได้บุญ การแข่งขันฟุตบอลมหากุศล Charity Super Match...ตอบ 1/ อ่าน 4423
       รับปริญญา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 11 สาขาวิชาการตลาด ...ตอบ / อ่าน 4062
       สานสัมพันธ์พี่น้องการตลาด...ตอบ / อ่าน 2995
       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มารับเงินคืนในภาคเรียนที่ 1-2556 ...ตอบ 1/ อ่าน 1763
       การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ 2/ อ่าน 14090
       เปิดแล้ว สาขาใหม่ "สาขาภาษาอังกฤษศึกษา" พร้อมทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2182
       เปิดขยายระยะเวลารับสมัคร ปริญญาโท...ตอบ / อ่าน 2141
       ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษารุ่น 11...ตอบ / อ่าน 6055
       การอบรมคอมฯจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...ตอบ / อ่าน 3476
       อบรมภาษาอังกฤษ ตำรวจท่องเที่ยว...ตอบ 1/ อ่าน 6610
       ขอเชิญร่วมงาน "บัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่3"...ตอบ / อ่าน 2147
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท...ตอบ / อ่าน 2627
       การรับรองวุฒิ ก.ค.ศ. ...ตอบ / อ่าน 1943
       เปิดรับสมัครนักศึกษาะดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2/2557...ตอบ 1/ อ่าน 3148
       Good afternoon Distinguished guests ,Ladies and Gentlemen of Sapporo Consadole...ตอบ 1/ อ่าน 2285
       กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2558...ตอบ / อ่าน 2730
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ 1/ อ่าน 4214
       ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ...ตอบ 1/ อ่าน 3912
       รายละเอียดการรับสมัคร...ตอบ 1/ อ่าน 2527
       ตะกร้อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทั้งชายและหญิงผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกีฬามหาวิทยาลัย...ตอบ 1/ อ่าน 3127
       คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!...ตอบ 1/ อ่าน 2906
       เบื้องหลังความสำเร็จ...ตอบ / อ่าน 3604
       สวยๆ หล่อๆ กันทั้งนั้น MK CAS...ตอบ / อ่าน 3252
       กิจกรรม HONDA Scoopy i ของนักศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด...ตอบ / อ่าน 3814
       ประเทศไทย 36 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้รับการรับรองโดยรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ ...ตอบ / อ่าน 2629
       การร่วมแข่งขันประกวดแผนการตลาด HONDA ครั้งที่ 7 ...ตอบ / อ่าน 3867
       ท่านผู้รับใบอนุญาตฯสนทนาธรรม ธรรมะกับการศึกษา กับพระอาจารย์เจ้าคณะ...ตอบ / อ่าน 4065
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ววันนี้!!...ตอบ / อ่าน 6710
       การจองชุดครุย...ตอบ 3/ อ่าน 1815
       การมาของ WINDOWS10...ตอบ 1/ อ่าน 2505
       ติวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความฟรี...ตอบ / อ่าน 2897
       รับสมัครนักศึกษาใหม่...ตอบ / อ่าน 4253
       ประกาศแจ้งรับผ้าสูท ...ตอบ / อ่าน 1917
       CASNIC 2014...ตอบ / อ่าน 3927
       ประกาศนักศึกษาสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ(ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น)...ตอบ 1/ อ่าน 1750
       ประกาศขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558...ตอบ 1/ อ่าน 2217
       ติวเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...ตอบ / อ่าน 4534
       โครงการศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 3888
       ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2557...ตอบ 2/ อ่าน 2102
       ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)...ตอบ / อ่าน 1797
       ฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่าง ทีม บีจี-บัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2136
       อบรม การใช้โปรแกรม SWISH MAX 4...ตอบ 1/ อ่าน 3501
       การเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (เฉพาะวันที่ 9-10 ต.ค. 57)...ตอบ 1/ อ่าน 4750
       โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 2506
       ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด 19 ปี นำโดย ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2905
       ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...ตอบ / อ่าน 3851
       หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ...ตอบ / อ่าน 3666
       โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 3695
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ...ตอบ / อ่าน 1732
       อบรมสื่อ CAI ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม...ตอบ / อ่าน 2911
       ขยายเวลาลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการ...ตอบ 1/ อ่าน 1853
       เรื่อง การขยายเวลาลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการ...ตอบ / อ่าน 1914
       ASUS Zenfone สมารท์โฟนแรงราคาเบา...ตอบ / อ่าน 2745
       ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาการเป็นบัณฑิตในอุดมคติ...ตอบ / อ่าน 3730
       ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนได้สำเร็จ...ตอบ / อ่าน 2204
       สิ่งดีๆ มีที่นี่ ขอชื่นชมนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียครับ...ตอบ 1/ อ่าน 4142
       ภาพกิจกรรมสัมมนา Marketing Plan Contest 7 # By A.P. Honda ...ตอบ / อ่าน 3661
       โครงการฝึกอบรม“พระไตรปิฎกศึกษาและปฏิบัติธรรม”สำหรับนักศึกษาเยาวชนและอุบาสก-อุบาสิกา...ตอบ / อ่าน 1718
       โครงการฝึกอบรม "พระไตรปิฎกศึกษาและปฏิบัติธรรม"...ตอบ / อ่าน 6420
       ประชุมเจ้าภาพร่วมCASNIC2014ครั้งที่2...ตอบ / อ่าน 1788
       คำประกาศหลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณนักวิจัย...ตอบ / อ่าน 1773
       ขยายเวลารับสมัครและมอบทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 1948
       Quality of Life and Health Status Among Thai Elderly After Economic Crisis,Khon Kaen Province, Thailand....ตอบ 1/ อ่าน 1984
       เปิดใช้บริการ CAS smart app...ตอบ 4/ อ่าน 7532
       หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3159
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกๆ ท่าน...ตอบ 1/ อ่าน 6514
       โครงการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "คุณภาพศิษย์ : สะท้อนคุณภาพครู"...ตอบ 1/ อ่าน 2361
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ...ตอบ / อ่าน 2033
       พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ โครงการบวชฟรีมีกุศล...ตอบ 1/ อ่าน 2337
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ...ตอบ / อ่าน 1994
       12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ...ตอบ / อ่าน 4473
       สมัครอบรมเขียนบทความวิจัย...ตอบ / อ่าน 2115
       ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2557...ตอบ 1/ อ่าน 2229
       กำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียน 1/2557...ตอบ / อ่าน 1925
       ปฏิทินการศึกษาประจำปี 1/57 ทั้งหมด...ตอบ / อ่าน 3331
       อบรมฟรี "การถ่ายภาพ มอเตอร์สปอร์ต และ กิจกรรม" ...ตอบ / อ่าน 1824
       ตารางเรียน 1/57...ตอบ / อ่าน 3164
       มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท...ตอบ 1/ อ่าน 2111
       Welcome Chungyuan Christian University ...ตอบ / อ่าน 3536
       โครงการการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3...ตอบ 1/ อ่าน 1327
       ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด่วนที่ห้องเซอร์เวอร์...ตอบ / อ่าน 3243
       กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสา พลเมืองไทย พลเมืองโลก...ตอบ / อ่าน 2355
       ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557...ตอบ 2/ อ่าน 5581
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รับทุนการศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2557...ตอบ / อ่าน 1902
       Marketing Freshy 57 รุ่น 13 ท่าเยี่ยม อำเภอพล ...ตอบ / อ่าน 3248
       Freshy 57 บีงทุ้งสร้าง...ตอบ / อ่าน 3664
       กิจกรรมหนังสั้น"บัณฑิตอุดมคติไทย โตไปไม่โกง...ตอบ / อ่าน 3115
       โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ (Bangkok Film School) จะจัดให้มีการอบรม...ตอบ / อ่าน 3355
       กิจกรรมรับน้อง 57...ตอบ / อ่าน 3523
       สัมมนา“Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda” ...ตอบ / อ่าน 3979
       Welcome Youth Education Service (YES) ...ตอบ / อ่าน 1930
       ขอเชิญร่วม "เพาะ กล้า ดี" สู่สังคม กับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3501
       พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี พิธีมอบตะเกียง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557...ตอบ / อ่าน 5635
       การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน...ตอบ 1/ อ่าน 3742
       ชมรม CASแดนซ์คลับ ...ตอบ / อ่าน 1942
       ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 14 ปี แชมป์อาเซียน 2014...ตอบ / อ่าน 2151
       โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2389
       งานเลี้ยง"ตุ้มโฮม 11 ปีนิติศาสตร์"...ตอบ / อ่าน 2434
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2465
       ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 41...ตอบ 1/ อ่าน 1821
       ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ...ตอบ 1/ อ่าน 2902
       ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557...ตอบ 1/ อ่าน 1932
       ขอเชิญสั่งจอง ดอกมะลิสานสายใยครอบครัว...ตอบ 1/ อ่าน 1712
       iOS8 มาแล้ว...ตอบ / อ่าน 2481
       Homeแบนเนอร์สไลน์ใหญ่สุดหน้าเว็บหน้า ...ตอบ / อ่าน 1029
       ประชุมนักศึกษาใหม่รหัส 57 (กลุ่ม A มี 4 คณะ)...ตอบ / อ่าน 4526
       ขอเลื่อนงาน"ตุ้มโฮมฯ11ปีนิติศาสตร์"...ตอบ 1/ อ่าน 2225
       สั่งจองชุดครุย ด่วนๆ...ตอบ / อ่าน 5783
       ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557...ตอบ 1/ อ่าน 1987
       การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ“ชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2”...ตอบ / อ่าน 4245
       เลื่อนสอบปลายภาคภาคฤดูร้อน/๒๕๕๖...ตอบ / อ่าน 3573
       ขอแสดงความยินดีกับบอลหญิงไทยไปบอลโลก...ตอบ 1/ อ่าน 3114
       ยินดีต้อนรับผู้เข้าสอบคัดเลือก ธกส. สนามสอบพิมพ์ดีด...ตอบ / อ่าน 3130
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557...ตอบ / อ่าน 8120
       กิจกรรม"ตุ้มโฮมน้องพี่ 11 ปีนิติศาสตร์"...ตอบ / อ่าน 2181
       มาขับเครื่องบินกันเถอะ...ตอบ / อ่าน 4009
       ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล...ตอบ / อ่าน 2395
       ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ CAI...ตอบ / อ่าน 3825
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกรอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 4912
       อบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 7303
       ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านฟุตบอล...ตอบ / อ่าน 2524
       ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 3613
       โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A Active Citizen "พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา"...ตอบ / อ่าน 1958
       โครงการ Thai Youth Initiative Against Drugs ...ตอบ / อ่าน 2013
       โครงการกองทุนตั้งตัวได้ สร้างนักธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชาติ...ตอบ / อ่าน 2254
       ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา...ตอบ / อ่าน 3659
       สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557...ตอบ / อ่าน 1820
       ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ผ่านการอบรมโค้ชของ AFC...ตอบ 1/ อ่าน 2746
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อเทคโน ไทย-เยอรมันคัพ ครั้งที่5...ตอบ / อ่าน 2232
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)...ตอบ 1/ อ่าน 4724
       บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมโครงการ 3dsmaxbootcamp 2014...ตอบ / อ่าน 3934
       ปริญญาโท...ตอบ 1/ อ่าน 18130
       ตารางเรียน1/2557 หลักสูตร M.B.A. สองปริญญาบัตร...ตอบ / อ่าน 4724
       ทุนการศึกษา “โครงการพี่ชวนน้อง 57”...ตอบ 1/ อ่าน 9058
       คลิปวีดีโอ การประยุกต์ใช้ไอที + ศิลปวัฒนธรรมรายวิชา"ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน...ตอบ 1/ อ่าน 3256
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นแม่ข่ายหลักในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2034
       กำหนดการพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา...ตอบ / อ่าน 6884
       ประชาสัมพันธ์งานคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4774
       ทีมทีเร็กซ์-เทคโนพลฯ สามารถคว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอลชุมแพ คัพ ครั้งที่ 25...ตอบ / อ่าน 5722
       ติวเพื่อเตรียมตัวสอบเนติฯ...ตอบ / อ่าน 4700
       เนเมซิสดาวคู่มหาภัย...ตอบ / อ่าน 4028
       หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ...ตอบ / อ่าน 4722
       Interactive Session With Dr Krasae Chanawongse, From Thailand...ตอบ 1/ อ่าน 3976
       ตารางสอบปลายภาค2/56...ตอบ / อ่าน 3795
       ตารางสอบปลายภาค2/2556...ตอบ / อ่าน 9156
       สมัครเรียนปี 2557 รับสิทธิทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท...ตอบ 1/ อ่าน 7626
       ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อชายเข้าเก็บตัวทีมชาติ...ตอบ 1/ อ่าน 4549
       การแข่งขันฟุตบอลการกุศล Air Asia Charity Match...ตอบ / อ่าน 3870
       หลักสูตรM.B.A.2ปริญญาบัตร เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 5186
       ความรู้สึกคุณหมอกระแสที่มีต่อครูเดิมที่แสนดี...ตอบ 2/ อ่าน 5000
       ตลาดนัดแรงงาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 - 9 ก.พ.57 ...ตอบ / อ่าน 3328
       การแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2557...ตอบ 1/ อ่าน 6586
       กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41มอดินแดงเกมส์...ตอบ 2/ อ่าน 4924
       หลักสูตรที่เปิดสอน...ตอบ / อ่าน 4250
       พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูเดิมที่แสนดี...ตอบ 2/ อ่าน 4874
       ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเข้ารับเกียรติบัตร และเสนอชืื่อครูเดิมที่แสนดี ประจำปี พ.ศ.2557...ตอบ / อ่าน 7132
       ขอเชิญชวนชาวเทาทองร่วมอวยพรวันปีใหม่ 2557...ตอบ 2/ อ่าน 3954
       ขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้ออายุไม่เกิน 18 ปีชาย...ตอบ 1/ อ่าน 3887
       พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 10...ตอบ 4/ อ่าน 8215
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ : Idea I-Mobile Tatraw Festival 2013 ...ตอบ / อ่าน 4962