รวมข่าวเด่น

วิทยาลัยทั้งหมด
ประกาศจากงานการเงินนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเทอม...
ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาคเรียนที่ ...
ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภาคเรียนที่ ...
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 เตรียมพร้อ...

จำนวน: 85
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวทั้งหมด
       


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง