หน้าหลัก

 
 

  พ.ญ.เพ็ญแข ชนะวงศ์

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด กำหนดการบำเพ็ญกุศล แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ ....ผู้ตอบš2/อ่าน™ 5756

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I


ประมวลภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานเพลิงศพ แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ ด้วยความอาลัยรักยิ่งการจากไปของ พ.ญ.เพ็ญแข ชนะวงศ์ พิธีอันเชิญพวงมาลาพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมศพ

 
   
penkae

   กำหนดการบำเพ็ญกุศล 19 - 22

   กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

   พิธีเก็บอัฐิ โบราณเรียก “พิธี ๓ หาบ”   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต