ครูเดิมที่แสนดี    เธงเธฑเธ•เธ–เธธเธ›เธฃเธฐเธชเธ‡เธ„เนŒ

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ "แสดงออก" ถึงการระลึกถึงพระคุณที่สามเนื่องในโอกาสวันครูของทุกปี
    
(16 มกราคม) ตามอัตลักษณ์ เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ
 
2. เพื่อ "เทิดพระคุณครูจากสถาบันเดิม" ที่มีส่วนสร้างความสำเร็จแก่ลูกศิษย์

3. เพื่อ "แสดงความชื่นชมนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี"   นักศึกษาปัจจุบันเกิดความภาคภูมิใจ สามารถ
     นำเกียรติบัตรเก็บไว้เป็น Profile ของตนเอง
 
4. เพื่อถือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบัน

 


 

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)