พ.ญ.เพ็ญแข ชนะวงศ์    เธเธณเธซเธ™เธ”เธเธฒเธฃเธžเธฃเธฐเธฃเธฒเธŠเธ—เธฒเธ™เน€เธžเธฅเธดเธ‡เธจเธžเนเธžเธ—เธขเนŒเธซเธเธดเธ‡เน€เธžเน‡เธเนเธ‚ เธŠเธ™เธฐเธงเธ‡เธจเนŒ


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด กำหนดการบำเพ็ญกุศล แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์  / ผู้ตอบ 2/ อ่าน 11647

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพแพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ วันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เวลา ๐๖.๓๐ น. ครอบครัวชนะวงศ์ ครอบครัวเกษมสุวรรณ ญาติ บุคลากร ๓ สถาบัน พร้อมกันที่ศาลาญี่ปุ่น เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีขอขมาและเคารพศพแพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีเชิญและเคลื่อนศพแพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ ขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป เวลา ๑๓.๓๐ น. ๑. อ่านประกาศเกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ (ประวัติโดยย่อ) ๒. อ่านคำไว้อาลัย เวลา ๑๓.๔๕ น. การแสดงรำหน้าไฟ ของนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีอัญเชิญไฟพระราชทานขึ้นตั้งบนเมรุ เวลา ๑๔.๔๕ น. กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา ๑๕.๐๐ น. เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา ๑๖.๐๐น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการและเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีประทับพระราชอาสน์ เวลา ๑๖.๒๐ น. เสด็จขึ้นบนเมรุ ทอดผ้าไตรพระราชทาน จำนวน ๕ ชุด (พระภิกษุสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล) ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง เวลา ๑๖.๒๕ น. เสด็จลงจากเมรุไปยังพลับพลาที่ประทับเพื่อประทับพระราชอาสน์ เวลา ๑๖.๓๐ น. ญาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พลับพลาที่ประทับ เวลา ๑๖.๓๕ น. แขกผู้มีเกียรติ ที่นั่งข้างพลับพลาที่ประทับขึ้นวางดอกไม้จันทน์ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ เวลา ๑๖.๕๐ น. ญาติ ข้าราชกรและประชาชน เตรียมส่งเสด็จ ฯ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา ๑๗.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ (ตามลำดับ) - วงปี่พาทย์ บรรเลง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ - การแสดงรำหน้าไฟ ๒ ชุด เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีประชุมเพลิง &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& หมายเหตุ ข้าราชการในพื้นที่ ใส่ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ข้าราชการในพระองค์ใส่ชุดสีกากีคอตั้ง ประชาชนใส่ชุดสุภาพสีดำ


 

penkae

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)