จำนวน: 77
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

::::การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต::::

     สอบถามโดย From    
     อีเมล์ E-mail   เพื่อความสะดวกในการตอบกลับ กรุณาระบุอีเมลของท่าน
     ว็บไซต์ Web   (ถ้ามี ตัวอย่าง) www.cas.ac.th
     หัวเรื่อง Subject  


 

 

เว็บไซต์ขอนแก่น FC http://www.khonkaenfc.net/
เกิดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2510 ณ กรุงเทพมหานคร
E-mail address kasom@cas.ac.th

https://www.facebook.com/kasom.chanawongse

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) University of Texas , Arlington, USA
ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งสำคัญทางการศึกษา
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2536-ปัจจุบัน)
  รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน)
กรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
อดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 4 (2 สมัย)
ตำแหน่งสำคัญทางการกีฬา
  เหรัญญิก สภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฟุตบอลภูมิภาค สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุด 19 ปี

ที่ปรึกษาทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุด 20 ปี

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2547-2550)

ประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอล สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน)

ผู้จัดการทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

ประธานสโมสรฟุตบอลเทคโนพล

ประธานสโมสรฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่น

คณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่น อายุ 16 ปี

ตำแหน่งสำคัญทางสังคม
  คณะกรรมการมูลนิธิ หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรี)

รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเขต 4

ที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงพักเพื่อประชาชนของ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.

อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549

อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2549

ผลงานที่สำคัญ
  เป็นตัวแทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอ Vision Thailand ณ ประเทศมาเลเซีย

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง “ตัวแบบสารสนเทศเชิงพลวัต เพื่อการจัดการเมือง” ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2549

ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ.2549)

วิทยากร FIFA (FUTURO III) หัวข้อ Admin. & Management.

ออกแบบและปรับปรุงโดยเว็บมาสเตอร์ อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา