++ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย == การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา ++

กลับหน้าแรก

กระดานถามตอบ

เว็บรายวิชา

     หน้าหลัก
     ตารางสอบ
     ผังห้องสอบ
     ตารางเลขที่นั่งสอบ
     ข้อปฏิบัติในการสอบ

     การขอสอบนอกเวลา

     ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์ วินัย วิทยบูรณาการ ปณิธาน ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 
ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561

-----> กรอกรหัสนักศึกษา   ตัวอย่าง กรอกรหัสนักศึกษา 000000000-1


ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


เนื่องด้วยวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตารางสอบ (เดิม)
ตารางสอบ (ใหม่)
วันที่ 4 - 12 พฤษภาคม 2562
วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2562